Udviklingen i erhvervsinvesteringerne sløres af øget brug af leasing og IT-abonnementer – navnlig hos mindre virksomheder

Udviklingen i erhvervsinvesteringerne sløres af øget brug af leasing og IT-abonnementer

Axcelfuture har udarbejdet en analyse til Finans/Invest, der viser, at erhvervsinvesteringerne har udviklet sig svagt siden finanskrisen, og investeringskvoten ligger stadig under det historiske gennemsnit. Især små virksomheder investerer mindre end tidligere.

Økonomer

REGERINGEN UNDERVURDERER DE NEGATIVE EFFEKTER AF EN GLOBAL HANDELSKRIG

Der er brug for yderligere analyser af effekterne af en global handelskrig på en lille åben økonomi som den danske, mener Axcelfuture. Økonomerne i Økonomi- og Indenrigsministeriet undervurderer i den seneste Økonomiske Redegørelse effekterne af en eskalerende global handelskrig. Uden nye og mere dækkende beregninger er der risiko for fejl i den økonomiske politik.

Ligning

Ti-års jubilæum uden fest – fire ting vi lærte af finanskrisen

Stort set alle danske medier stiller i disse dage det samme spørgsmål om finanskrisen, nemlig om verden – om forhåbentlig først 100 år – vil opleve en lige så dramatisk og dyb økonomisk og finansiel nedsmeltning som i dag for ti år siden. Vicedirektør i Axcelfuture, Thomas Bernt Henriksen, giver i en kommentar i Berlingske, sine bud på hvad vi har lært af krisen.

Foto af Axcelfutures bestyrelse

Axcelfuture vil forbedre investeringsklimaet i Danmark, så der skabes vækst, flere arbejdspladser og øget velstand. Målet er ”Danmark som fremtidens investering”.

Axcelfuture har siden starten udført en række større analyser om det danske investeringsklima og dets betydning for fremtidig vækst, arbejdspladser og velstand. Analyserne er lavet i samarbejde med Axcelfutures bestyrelse, medarbejdere i Axcel og Copenhagen Economics.

I tillæg hertil arbejder Axcelfuture med ad-hoc nedsatte advisory boards, der giver værdifuld input til analysernes udformning og fortolkning. De udvalgte deltagere i disse advisory boards er personer med stor indsigt og mange års praktisk erfaring fra arbejde med de behandlede problemstillinger.

Axcelfutures bestyrelse
Christian Frigast (formand), Claus Gregersen, Eivind Kolding, Lars Munch, Christoffer Müller, Torben Möger Pedersen, Marianne Philip, Allan Polack, Christian Schmidt-Jacobsen og Peter Schütze.