Dobbelt så mange indvandrere kommer i job

Dobbelt så mange indvandrere i job

En del skyldes naturligvis den generelle vækst i beskæftigelsen, men tiltag som indførelsen af integrationsydelsen har med stor sandsynlighed været en medvirkende årsag.
Læs minianalysen her

København som finansielt centrum

København som finansielt centrum

En effektiv og velfungerende finansiel sektor bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark.
Læs mere om kampagnen

Flere flygtninge i job vil øge væksten

Flere flygtninge i job vil øge væksten

10.000 flere flygtninge i job kan øge velstanden med 4 mia. kr. og skabe øget økonomisk råderum.

Foto af Axcelfutures bestyrelse

Axcelfuture vil forbedre investeringsklimaet i Danmark så der skabes vækst, flere arbejdspladser og øget velstand. Målet er ”Danmark som fremtidens investering”.

Axcelfuture har siden starten udført en række større analyser om det danske investeringsklima og dets betydning for fremtidig vækst, arbejdspladser og velstand. Analyserne er lavet i samarbejde med Axcelfutures bestyrelse, medarbejdere i Axcel og Copenhagen Economics.

I tillæg hertil arbejder Axcelfuture med ad-hoc nedsatte advisory boards, der giver værdifuld input til analysernes udformning og fortolkning. De udvalgte deltagere i disse advisory boards er personer med stor indsigt og mange års praktisk erfaring fra arbejde med de behandlede problemstillinger.

Axcelfutures bestyrelse
Fra venstre: Christoffer Müller, Director, Axcel, Christian Schmidt-Jacobsen, Managing Partner, Axcel, Eivind Kolding, direktør, Peter Schütze, bestyrelsesformand, DSB og Falck, Allan Polack, Group CEO, PFA, Christian Frigast, bestyrelsesformand, Axcelfuture, og Lars Munch, bestyrelsesformand, JP/Politikens Hus.