Om Axcelfuture

Axcelfuture vil forbedre investeringsklimaet i Danmark, så der skabes vækst, flere arbejdspladser og øget velstand. Målet er ”Danmark som fremtidens investering”.

trump

Sådan sikrer vi fortsatte gevinster af international handel

Handel på tværs af grænser er en afgørende faktor i at øge velstanden i et samfund. På den måde er reguleret handel et af de bedste redskaber, vi har for at sikre økonomisk fremgang på tværs af verdens lande. Handel gør os i stand til at udnytte landes komparative fordele og dermed forbedre den internationale arbejdsdeling. Det øger produktiviteten gennem bl.a. skærpet konkurrence og udbredelsen af innovation og ny teknologi.

arbejde

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT – HVEM, HVOR OG HVORDAN VI TILTRÆKKER DE RIGTIGE

Globalisering handler om langt mere end eksport og import frem og tilbage over landegrænserne. Globaliseringen af arbejdskraften spiller en stadig større rolle i dansk økonomi. Tænk, at der lige nu er flere udenlandske ansatte i de danske virksomheder, end der er arbejdsløse i Danmark. Det er et af de interessante tal i Axcelfutures rapport om udenlandsk arbejdskraft.

Foto

Axcelfuture søger ny studentermedhjælper

Vil du bidrage til samfundsdebatten om emner som produktivitet, erhvervsinvesteringer, skatte- og arbejdsmarkedspolitik, globalisering og ny teknologi? Så kan Axcelfuture være noget for dig.

Foto af Axcelfutures bestyrelse

Axcelfuture vil forbedre investeringsklimaet i Danmark, så der skabes vækst, flere arbejdspladser og øget velstand. Målet er ”Danmark som fremtidens investering”.

Axcelfuture har siden starten udført en række større analyser om det danske investeringsklima og dets betydning for fremtidig vækst, arbejdspladser og velstand. Analyserne er lavet i samarbejde med Axcelfutures bestyrelse, medarbejdere i Axcel og Copenhagen Economics.

I tillæg hertil arbejder Axcelfuture med ad-hoc nedsatte advisory boards, der giver værdifuld input til analysernes udformning og fortolkning. De udvalgte deltagere i disse advisory boards er personer med stor indsigt og mange års praktisk erfaring fra arbejde med de behandlede problemstillinger.

Axcelfutures bestyrelse
Christian Frigast (formand), Claus Gregersen, Eivind Kolding, Lars Munch, Christoffer Müller, Torben Möger Pedersen, Marianne Philip, Allan Polack, Christian Schmidt-Jacobsen og Peter Schütze.