Om Axcelfuture

Axcelfuture arbejder for at fremme et sundt investeringsklima, fordi investeringer understøtter teknologisk udvikling, jobskabelse og bæredygtig økonomisk vækst.

trump

Sådan sikrer vi fortsatte gevinster af international handel

Handel på tværs af grænser er en afgørende faktor i at øge velstanden i et samfund. På den måde er reguleret handel et af de bedste redskaber, vi har for at sikre økonomisk fremgang på tværs af verdens lande. Handel gør os i stand til at udnytte landes komparative fordele og dermed forbedre den internationale arbejdsdeling. Det øger produktiviteten gennem bl.a. skærpet konkurrence og udbredelsen af innovation og ny teknologi.

arbejde

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT – HVEM, HVOR OG HVORDAN VI TILTRÆKKER DE RIGTIGE

Globalisering handler om langt mere end eksport og import frem og tilbage over landegrænserne. Globaliseringen af arbejdskraften spiller en stadig større rolle i dansk økonomi. Tænk, at der lige nu er flere udenlandske ansatte i de danske virksomheder, end der er arbejdsløse i Danmark. Det er et af de interessante tal i Axcelfutures rapport om udenlandsk arbejdskraft.

Foto

FUP BLANDES MED FAKTA OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

Danmark har brug for udenlandsk arbejdskraft, men desværre forplumres debatten af enkeltsager og dagsordener om flygtninge. Politikerne svigter deres ansvar for at skille fup fra fakta

Foto af Axcelfutures bestyrelse

Axcelfuture er erhvervslivets tænketank og arbejder for at fremme et sundt investeringsklima, fordi investeringer understøtter teknologisk udvikling, jobskabelse og bæredygtig økonomisk vækst til gavn for det danske samfund. Missionen skal nås ved at:

  • Skabe ny viden gennem analyser og forskning – gerne gennem partnerskaber
  • Udarbejde anbefalinger og forslag, som kan skabe ny politik eller inspirere erhvervslivet
  • Samle virksomheder, politikere, eksperter, forskere og beslutningstagere generelt i advisory boards og arbejdsgrupper samt til netværksarrangementer, møder og konferencer
  • Deltage i den offentlige debat inden for tænketankens arbejdsområde

Axcelfutures bestyrelse
Christian Frigast (formand), Claus Gregersen, Eivind Kolding, Lars Munch, Christoffer Müller, Torben Möger Pedersen, Marianne Philip, Allan Polack, Christian Schmidt-Jacobsen og Peter Schütze.