Axcelfuture Lead 2016

Axcelfuture Lead september 2016

Væksten i erhvervsinvesteringerne i 2016 forventes at være mellem 0,85 og 1,07 procent.

IPO gruppen

flere virksomheder på fondsbørsen

Mens stadigt færre virksomheder bliver børsnoteret i Danmark, stormer markedet frem i Sverige. Det har fået en bred gruppe af aktører til at gå sammen om at vende udviklingen.
Læs pressemeddelelsen her

Video : Mads Krogsgaard Thomsen

Konference 2016

Axcelfuture afholdt d. 4. marts en konference på Borups Højskole om, hvordan vi skaber bedre uddannelser til gavn for Danmarks velstand og velfærd. På konferencen fremlagde Axcelfuture 7 konkrete forslag til forbedring af uddannelsessystemet.

Foto af Axcelfutures bestyrelse

Axcelfuture vil forbedre investeringsklimaet i Danmark så der skabes vækst, flere arbejdspladser og øget velstand. Målet er ”Danmark som fremtidens investering”.

Axcelfuture har siden starten udført en række større analyser om det danske investeringsklima og dets betydning for fremtidig vækst, arbejdspladser og velstand. Analyserne er lavet i samarbejde med Axcelfutures bestyrelse, medarbejdere i Axcel og Copenhagen Economics.

I tillæg hertil arbejder Axcelfuture med ad-hoc nedsatte advisory boards, der giver værdifuld input til analysernes udformning og fortolkning. De udvalgte deltagere i disse advisory boards er personer med stor indsigt og mange års praktisk erfaring fra arbejde med de behandlede problemstillinger.