BRANCHEFORSKYDNINGER: 123 MIA. KR. AT VINDE OVER 20 ÅR HVIS SERVICESEKTORENS PRODUKTIVITETSVÆKST STIGER

BRANCHEFORSKYDNINGER: 123 MIA. KR. AT VINDE OVER 20 ÅR HVIS SERVICESEKTORENS PRODUKTIVITETSVÆKST STIGER

På 50 år er dansk økonomi gået fra at være en produktions- og serviceøkonomi til nu i høj grad en serviceøkonomi. 70 pct. af den private beskæftigelse er nu i servicebranchen mod 45 pct. i 1966.
Læs analysen her

PRIVAT PRAKTIK FÅR FLERE FLYGTNINGE I JOB

PRIVAT PRAKTIK FÅR FLERE FLYGTNINGE I JOB

Private praktikordninger har en klar positiv effekt på flygtninges fodfæste på arbejdsmarkedet.
Læs analysen her

GLOBALISERING

Globalisering

Hvordan øger vi globaliseringens gevinster for Danmark gennem øget samhandel og arbejdskraftens frie bevægelighed?

Foto af Axcelfutures bestyrelse

Axcelfuture vil forbedre investeringsklimaet i Danmark så der skabes vækst, flere arbejdspladser og øget velstand. Målet er ”Danmark som fremtidens investering”.

Axcelfuture har siden starten udført en række større analyser om det danske investeringsklima og dets betydning for fremtidig vækst, arbejdspladser og velstand. Analyserne er lavet i samarbejde med Axcelfutures bestyrelse, medarbejdere i Axcel og Copenhagen Economics.

I tillæg hertil arbejder Axcelfuture med ad-hoc nedsatte advisory boards, der giver værdifuld input til analysernes udformning og fortolkning. De udvalgte deltagere i disse advisory boards er personer med stor indsigt og mange års praktisk erfaring fra arbejde med de behandlede problemstillinger.

Axcelfutures bestyrelse
Christoffer Müller, Director, Axcel, Christian Schmidt-Jacobsen, Managing Partner, Axcel, Eivind Kolding, direktør, Peter Schütze, bestyrelsesformand, DSB og Falck, Allan Polack, Group CEO, PFA, Christian Frigast, bestyrelsesformand, Axcelfuture, Lars Munch, bestyrelsesformand, JP/Politikens Hus, Claus Gregersen, Adm. Direktør, Chr. Augustinus Fabrikker A/S og Marianne Philip, Partner, Kromann Reumert.