Axcelfuture Lead 2016

Axcelfuture Lead december 2016

Væksten i erhvervsinvesteringerne i 2016 forventes at være stigende.

IPO gruppen

flere virksomheder på fondsbørsen

Mens stadigt færre virksomheder bliver børsnoteret i Danmark, stormer markedet frem i Sverige. Det har fået en bred gruppe af aktører til at gå sammen om at vende udviklingen.
Læs pressemeddelelsen her

Image folder 2017

Ny imagefolder

Hvis du ønsker at få en koncentreret præsentation af Axcelfuture og tænketankens arbejde, så har vi udarbejdet en lille imagefolder.
Download imagefolder

Foto af Axcelfutures bestyrelse

Axcelfuture vil forbedre investeringsklimaet i Danmark så der skabes vækst, flere arbejdspladser og øget velstand. Målet er ”Danmark som fremtidens investering”.

Axcelfuture har siden starten udført en række større analyser om det danske investeringsklima og dets betydning for fremtidig vækst, arbejdspladser og velstand. Analyserne er lavet i samarbejde med Axcelfutures bestyrelse, medarbejdere i Axcel og Copenhagen Economics.

I tillæg hertil arbejder Axcelfuture med ad-hoc nedsatte advisory boards, der giver værdifuld input til analysernes udformning og fortolkning. De udvalgte deltagere i disse advisory boards er personer med stor indsigt og mange års praktisk erfaring fra arbejde med de behandlede problemstillinger.

Axcelfutures bestyrelse
Fra venstre: Christoffer Müller, Director, Axcel, Christian Schmidt-Jacobsen, Managing Partner, Axcel, Eivind Kolding, direktør, Peter Schütze, bestyrelsesformand, DSB og Falck, Allan Polack, Group CEO, PFA, Christian Frigast, bestyrelsesformand, Axcelfuture, og Lars Munch, bestyrelsesformand, JP/Politikens Hus.