Om Axcelfuture

Axcelfuture arbejder for at fremme et sundt investeringsklima, fordi investeringer understøtter teknologisk udvikling, jobskabelse og bæredygtig økonomisk vækst.

arbejde

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT – HVEM, HVOR OG HVORDAN VI TILTRÆKKER DE RIGTIGE

Globalisering handler om langt mere end eksport og import frem og tilbage over landegrænserne. Globaliseringen af arbejdskraften spiller en stadig større rolle i dansk økonomi. Tænk, at der lige nu er flere udenlandske ansatte i de danske virksomheder, end der er arbejdsløse i Danmark. Det er et af de interessante tal i Axcelfutures rapport om udenlandsk arbejdskraft.

GLOBALISERINGENS BIDRAG TIL DANSK ØKONOMI ER FALDET TIL DET LAVESTE DE SIDSTE 50 ÅR

GLOBALISERINGENS BIDRAG TIL DANSK ØKONOMI ER FALDET TIL DET LAVESTE DE SIDSTE 50 ÅR

Globaliseringen har mange former. Stigende strømme af kapital, mennesker, ideer, kommunikation, varer og tjenester er alle forbundet med globaliseringen. Ser vi bare på handlen på tværs af grænser, er det tydeligt, at globaliseringen har bundet verden tættere sammen gennem øget samhandel. Nu er globaliseringens bidrag til dansk økonomi dog faldet til det laveste de sidste 50 år.

Børsen og Christiansborg

VISMÆND DOKUMENTERER TÅRNHØJE MARGINALSKATTER PÅ IVÆRKSÆTTERE

De økonomiske vismænd yder et vigtigt bidrag til debatten om beskatning af kapital- og aktieindkomst i deres forårsrapport. Heri bliver det slået klart fast, at inflation udhuler værdien af formuer, hvilket betyder, at iværksættere og aktive virksomhedsejere ofte betaler en højere real marginalskat end topskatteydere.

Foto af Axcelfutures bestyrelse

Axcelfuture er erhvervslivets tænketank og arbejder for at fremme et sundt investeringsklima, fordi investeringer understøtter teknologisk udvikling, jobskabelse og bæredygtig økonomisk vækst til gavn for det danske samfund. Missionen skal nås ved at:

  • Skabe ny viden gennem analyser og forskning – gerne gennem partnerskaber
  • Udarbejde anbefalinger og forslag, som kan skabe ny politik eller inspirere erhvervslivet
  • Samle virksomheder, politikere, eksperter, forskere og beslutningstagere generelt i advisory boards og arbejdsgrupper samt til netværksarrangementer, møder og konferencer
  • Deltage i den offentlige debat inden for tænketankens arbejdsområde

Axcelfutures bestyrelse
Christian Frigast (formand), Claus Gregersen, Eivind Kolding, Lars Munch, Christoffer Müller, Torben Möger Pedersen, Marianne Philip, Allan Polack, Christian Schmidt-Jacobsen og Peter Schütze.