Økonomer

REGERINGEN UNDERVURDERER DE NEGATIVE EFFEKTER AF EN GLOBAL HANDELSKRIG

Der er brug for yderligere analyser af effekterne af en global handelskrig på en lille åben økonomi som den danske, mener Axcelfuture. Økonomerne i Økonomi- og Indenrigsministeriet undervurderer i den seneste Økonomiske Redegørelse effekterne af en eskalerende global handelskrig. Uden nye og mere dækkende beregninger er der risiko for fejl i den økonomiske politik.

Ligning

Glem det, Elbæk – velstand slår alt

Det er naivt at fjerne vækstmål som rettesnor, og rent faktisk nytteløst, for der er sammenhæng mellem bnp og alternative velstandsmål. De rige lande er gode samfund, og omvendt er de gode samfund rige lande, lyder det fra Vicedirektør i Axcelfuture, Thomas Bernt Henriksen, i hans klumme i Berlingske. Klik videre og læs notatet om sammenhængen mellem bnp og alternative velstandsmål.

Hvad skal vi gøre ved Amazon?

Hvad skal vi gøre ved Amazon?

Det kan virke uoverskueligt med tech-giganter, man ikke kan ringe til, og som efterhånden dominerer næsten alle danskeres hverdag. Hvor skal det ende? Det er os selv, der inviterer dem indenfor, og vi kan åbenbart ikke finde alternativer. Dette belyser direktør i Axcelfuture, Joachim Sperling, i denne kronik i Berlingske.

Foto af Axcelfutures bestyrelse

Axcelfuture vil forbedre investeringsklimaet i Danmark, så der skabes vækst, flere arbejdspladser og øget velstand. Målet er ”Danmark som fremtidens investering”.

Axcelfuture har siden starten udført en række større analyser om det danske investeringsklima og dets betydning for fremtidig vækst, arbejdspladser og velstand. Analyserne er lavet i samarbejde med Axcelfutures bestyrelse, medarbejdere i Axcel og Copenhagen Economics.

I tillæg hertil arbejder Axcelfuture med ad-hoc nedsatte advisory boards, der giver værdifuld input til analysernes udformning og fortolkning. De udvalgte deltagere i disse advisory boards er personer med stor indsigt og mange års praktisk erfaring fra arbejde med de behandlede problemstillinger.

Axcelfutures bestyrelse
Christian Frigast (formand), Claus Gregersen, Eivind Kolding, Lars Munch, Christoffer Müller, Torben Möger Pedersen, Marianne Philip, Allan Polack, Christian Schmidt-Jacobsen og Peter Schütze.