Forsyningssektoren

Forsyningssektoren kan blive det næste vindmølleeventyr

Forsyningssektoren udgør ca. 2% af BNP og indeholder selskaber indenfor, varmeforsyning, el-distribution, renovation, rensningsanlæg, vand og spildevand. Danmark har allerede en international førerposition indenfor denne sektor, men skal positionen fastholdes og udbygges, kræver det et tættere samarbejde mellem private og offentlige forsyningsvirksomheder.

Forretningspotentialet er enormt

Stærke virksomheder som Danfoss, Grundfoss, Vestas og DONG Energy har sammen med den offentlige forsyningssektor et enormt vækst- og eksportpotentialet. Men, hvis dette potentiale for alvor skal realiseres, så kræver det en større kommerciel forståelse i de offentlige forsyningsvirksomheder. Det er en af konklusionerne i den analyse, som Copenhagen Economics har udarbejdet for Axcelfuture.

Der er således behov for et grundlæggende opgør med “hvile I sig selv princippet”, som gør det muligt at overvælte alle omkostninger på forbrugere og virksomheder, og fjerner incitamentet til at effektivisere. De offentlige forsyningsvirksomheder bør I højere grad operere på markedsvilkår med fokusseret ejerskab og klare succeskriterier. Og ikke som det er nu, hvor de kommunalt ejede forsyningsvirksomheder er forhindret i at tage de forretningsmæssige risici, der er forbundet med sammen med private virksomheder, at bevæge sig ud på de internationale markeder. Ejerskabet lægger ganske enkelt en unødig bremse på udviklingen.

Men, hvis vi kan få de offentlige forsyningsvirksomheder til at spille bedre sammen med de private, så kan det blive en rigtig god forretning for Danmark – både hvad angår beskæftigelse, vækst og eksport. 

Download materiale

Februar 2015
Sammenfattet kompendium, Forsyningssektorens Erhvervspotentiale

Download rapport

Februar 2015
Rapport – Forsyningssektorens Erhvervspotentiale

Download rapport

Alle analyser er udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture