Sektorforskydning

Sektorforskydninger kan ikke forklare faldet i erhvervsinvesteringer

Industriarbejdspladserne risikerer at falde

I 1980 var der over 500.000 industriarbejdspladser i Danmark. I 2020 er der risiko for, at tallet vil være faldet til ca. 200.000. Behøver vi at være urolige for den udvikling, eller kan vi regne med, at de tabte industriarbejdspladser bliver erstattet af gode servicejobs? Svaret er et både og. Det viser sig rent faktisk, at der er opstået masser af nye servicejobs, men problemet er bare, at det langt fra er alle servicejobs, der bidrager til at vi rent faktisk får et rigere samfund. Fremstillingssektoren er ekstremt produktiv, sikrer en masse eksport og skaber en hel række følgejobs i andre brancher. Derfor er et Danmark uden fremstillingsvirksomhed et fattigere Danmark.

Sektorforskydning

Hvad er udsigterne for investeringer og arbejdspladser i Danmark? Hør Martin H. Thelle, Partner & Managing Director hos Copenhagen Economics og Kim Fausing, Executive Vice President and Chief Operating Officer hos Danfoss.

Download materiale

Februar 2015
Sammenfattet kompendium , Investeringer og nye erhvervsmønstre i Danmark

Download rapport

Februar 2015
Rapport – Investeringer og nye erhvervsmønstre i Danmark

Download rapport

Maj 2015
Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen

Download rapport

Alle analyser er udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture