Investering - Teknologi - Velstand - Jobs

Axcelfuture er erhvervslivets tænketank og arbejder for at fremme et sundt investeringsklima, fordi investeringer understøtter teknologisk udvikling, jobskabelse og bæredygtig økonomisk vækst til gavn for det danske samfund.

Om Axcelfuture

TÆNKETANK FOR ERHVERVSLIVET

Tænketankene fylder mere og mere. I Danmark har vi tænketanke for Europa, for fagbevægelsen, for økonomi, for miljø, for klima og for borgerlige-liberale ideer. Axcelfuture er Danmarks eneste tænketank for erhvervslivet, for investeringsklimaet og for teknologien.

ANALYSER FOR SAMFUNDET

Axcelfuture blev oprindeligt skabt på grundlag af en donation fra medarbejderne i Axcel og siden også projektstøtte fra eksterne partnere med det formål at fremme investeringsklimaet i Danmark. Alle projekter i Axcelfuture har som mål at skabe værdi for samfundet i form af velstand, jobs eller bedre og mere bæredygtig udnyttelse af Danmarks ressourcer. Og vi peger på, hvor der kan skabes bedre rammebetingelser.

INVESTERING – TEKNOLOGI – VELSTAND – JOBS

Axcelfuture er erhvervslivets tænketank og arbejder for at fremme et sundt investeringsklima, fordi investeringer understøtter teknologisk udvikling, jobskabelse og bæredygtig økonomisk vækst til gavn for det danske samfund. Missionen skal nås ved at:

  • Skabe ny viden gennem analyser og forskning – gerne gennem partnerskaber
  • Udarbejde anbefalinger og forslag, som kan skabe ny politik eller inspirere erhvervslivet
  • Samle virksomheder, politikere, eksperter, forskere og beslutningstagere generelt i advisory boards og arbejdsgrupper samt til netværksarrangementer, møder og konferencer
  • Deltage i den offentlige debat inden for tænketankens arbejdsområde

POLITISK UAFHÆNGIG

Axcelfuture er uafhængig af politiske interesser. Men vores uafhængighed stikker dybere. Siden 2012 har det været en fast del af Axcelfutures arbejdsmetode at invitere forskellige politiske interesser med i vores arbejde. Det vil vi også gøre i fremtiden, for det øger sandsynligheden for, at vores forslag bliver realiseret.

VI ER ÅBNE FOR SAMARBEJDE

OG PARTNERSKAB Axcelfuture har gennem årene samarbejdet med mange partnere, herunder Copenhagen Economics, Nasdaq OMX, CBS, Deloitte, Dansk Røde Kors, Realdania, PKA, PensionDanmark og Boston Consulting Group. Vi lytter gerne, hvis din organisation eller virksomhed har en idé til et projekt, som kan skabe værdi for samfundet.