Axcelfuture vil forbedre investeringsklimaet i danmark

Axcelfuture er en forening stiftet i maj 2012 med det formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan forbedre rammerne for investeringer i Danmark. Målet er ”Danmark som fremtidens investering”.

Om Axcelfuture

Axcelfuture har siden starten udført en række større analyser om det danske investeringsklima og dets betydning for fremtidig vækst, arbejdspladser og velstand. Analyserne er lavet i samarbejde med Axcelfutures bestyrelse, medarbejdere i Axcel og Copenhagen Economics. I tillæg hertil arbejder Axcelfuture med ad-hoc nedsatte advisory boards, der giver værdifuld input til analysernes udformning og fortolkning. De udvalgte deltagere i disse advisory boards er personer med stor indsigt og mange års praktisk erfaring fra arbejde med de behandlede problemstillinger.

For at teste validiteten af de analyser og konklusioner, som Copenhagen Economics udarbejder for Axcelfuture, så afholdes der møder med grupper af uafhængige økonomer og eksperter, hvor resultaterne fremlægges, diskuteres og justeres inden offentliggørelse. Indtil videre er Axcelfutures arbejde blevet præsenteret for offentligheden:

  1. På en årlig konference med deltagelse af ledende ministre, politikere, topledere, erhvervsorganisationer og fagbevægelsen
  2. Via rapporter der kan downloades frit fra Axcelfutures website
  3. Debatindlæg i opinionsdannende media
  4. Rapporter og konferencer i samarbejde med andre tænketanke, virksomheder eller erhvervsorganisationer

Image folder

Hvis du ønsker at få en koncentreret præsentation af Axcelfuture og tænketankens arbejde, så har vi udarbejdet en lille imagefolder.

Download DK – version

Download UK – version