Brancheforskydninger: 123 mia. kr. at vinde over 20 år hvis servicesektorens produktivitetsvækst stiger

Brancheforskydninger: 123 mia. kr. at vinde over 20 år hvis servicesektorens produktivitetsvækst stiger

Af seniorøkonom Jens Hjarsbech og research assistant Hans Lien Rasmussen

På 50 år er dansk økonomi gået fra at være en produktions- og serviceøkonomi til nu i høj grad en serviceøkonomi. 70 pct. af den private beskæftigelse er nu i servicebranchen mod 45 pct. i 1966. Industrien står i dag for 15 pct. mod 30 pct. i 1966. I forhold til værdiskabelsen er fordelingen aktuelt 59 pct. i service og 20 pct. i industrien. Servicebranchens andel af beskæftigelsen er altså steget noget mere end andelen af værdiskabelsen. Det skyldes, at servicebranchens produktivitet er steget mindre end industriens. På det seneste er industriens andel af værdiskabelsen steget igen, hvilket i høj grad kan tilskrives enkelte virksomheder som fx Novo Nordisk.

Fortsætter brancheforskydningerne med 5 pct.point de næste 20 år, kan det betyde et værditab på 54 mia. kr. ift. til en situation uden yderligere forskydninger. Omvendt vil det lægge yderligere 54 mia. kr. oven i værdiskabelsen, hvis forskydningerne reverseres med 5 pct.point. Stiger produktivitetsvæksten i servicebranchen fra 0,9 pct. til 1,5 pct. årligt, vil det øge værdiskabelsen med 123 mia. kr. over 20 år. Øget produktivitetsvækst i servicebranchen kan bl.a. komme fra øgede investeringer. Investeringerne faldt særligt meget i servicebranchen efter krisen, og lå i 2015 stadig 17 pct. under investeringerne i 2008.

Download artikel