Hver tredje erhvervsinvesteringskrone går til gode ideer

Joachim Sperling

Af seniorøkonom Jens Hjarsbech

Hver tredje erhvervsinvesteringskrone går til intellektuel ejendomsret som forskning og softwareudvikling. I 1990 var det kun hver syvende. Investeringer i viden og gode ideer har dermed klart overhalet investeringer i traditionelle maskiner, der nu kun fylder 17 pct. af erhvervsinvesteringerne. I 2014 blev der investeret 34 mia. kr. i softwareudvikling. Beregnet i faste priser var væksten i investeringer i software fra 1990 til 2014 på godt 770 pct.

Mange af os tænker nok på en maskine, der står på et fabriksgulv, når vi hører om virksomheders investeringer. Men det er et billede, vi skal til at ændre på. I stedet skal vi tænke på investeringer som noget så uhåndgribeligt som gode ideer og softwareudvikling. For faktisk er 33 pct. af økonomiens erhvervsinvesteringer i dag i såkaldte intellektuelle rettigheder, svarende til 113 mia. kr. Det dækker hovedsageligt over virksomheders forskning og udvikling samt investeringer i software. Går vi 28 år tilbage, var intellektuelle rettigheders andel af investeringerne kun 14 pct. Over samme periode er maskiner (inkl. ICT-udstyr) gået fra at fylde 38 pct. i 1990 til nu kun 22 pct. Ser vi bort fra ICT-udstyr, er maskininvesteringernes andel gået fra 29 pct. til 17 pct. Investeringer i anlæg og andre bygninger har også mistet betydning, mens transportmidler nu fylder lidt mere end tilbage i 1990. Med andre ord er den største investeringskomponent nu investeringer i noget, der er uhåndgribeligt og vanskeligt at afhænde efter brug.

Bragt i Finans

Download artikel