Udviklingen i erhvervsinvesteringerne sløres af øget brug af leasing og IT-abonnementer – navnlig hos mindre virksomheder

Udviklingen i erhvervsinvesteringerne sløres af øget brug af leasing og IT-abonnementer – navnlig hos mindre virksomheder

Af seniorøkonom Jens Hjarsbech, research assistant Hans Lien Rasmussen og direktør Joachim Sperling

Erhvervsinvesteringerne har udviklet sig svagt siden finanskrisen, og investeringskvoten ligger stadig under det historiske gennemsnit. Især små virksomheder investerer mindre end tidligere. Der er flere forklaringer på udviklingen, hvoraf konjunkturudviklingen er den vigtigste. Men andre forhold spiller også ind. I de mindste virksomheder er udgifterne til operationel leasing steget markant mere end investeringerne. Det vil regnskabsmæssigt medføre lavere investeringer hos de virksomheder, der leaser. Derudover betaler virksomheder – især små – i højere grad for deres IT gennem leje eller abonnementsordninger frem for som investeringer. Dette er med til at trække investeringerne ned, uden at det påvirker produktiviteten negativt. Men produktivitetsvæksten er stadig lav, og derfor er den svage investeringsudvikling stadig bekymrende.

Bragt i tidsskriftet Finans/Invest

Download artikel