Regeringen undervurderer de negative effekter af en global handelskrig

Joachim Sperling

Af seniorøkonom Jens Hjarsbech, cheføkonom Thomas Bernt Henriksen og senior fellow Jens Lundsgaard

Den anerkendte økonom og nobelprismodtager Paul Krugman skrev for nyligt et indlæg i New York Times, hvori han vurderer effekterne på den amerikanske økonomi af en omfattende global handelskrig. Ifølge Krugmans beregninger vil en global handelskrig medføre et økonomisk tab for amerikanske forbrugere og virksomheder på 2,1 pct. af BNP. Krugmans beregninger baserer sig imidlertid på forsimplede antagelser.

I Økonomisk Redegørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, som blev offentliggjort i august, bruger regeringen alligevel Krugmans metode til at beregne effekterne på dansk økonomi af en global handelskrig. Det er problematisk, fordi Krugmans metode er primitiv og i øvrigt kun fanger et aspekt af en eskalerende handelskrig. Ifølge Økonomisk Redegørelse vil en handelskrig - beregnet med Krugmans metode - kun betyde et tab i Danmark på 0,1 pct. af BNP. Det bygger på den ekstra antagelse, at store dele af den import, der kommer fra lande, hvor vi ikke har en handelsaftale, kan ændres til import fra andre handelsaftalelande.

Dette er dog en meget problematisk antagelse, da virksomhedernes forsyningskæder er globale, og ikke kan lægges om uden væsentlige omkostninger.

Skal vi have et mere præcist bud på de økonomiske omkostninger af en global handelskrig for Danmark, er det nødvendigt at foretage grundigere beregninger og analyser ud fra den eksisterende forskning på området. Uden nye analyser er der risiko for fejl i den økonomiske politik, herunder både i konjunkturpolitikken og i handelspolitikken.

Download artikel