GLOBALISERINGENS BIDRAG TIL DANSK ØKONOMI ER FALDET TIL DET LAVESTE DE SIDSTE 50 ÅR

GLOBALISERINGENS BIDRAG TIL DANSK ØKONOMI ER FALDET TIL DET LAVESTE DE SIDSTE 50 ÅR

Joachim Sperling

Af Jens Hjarsbech, seniorøkonom i Axcelfuture

I følgende notat analyserer Jens Hjarsbech, seniorøkonom i Axcelfuture, globaliseringens signifikante bidrag til den danske økonomi gennem de seneste 50 år og forholder sig i den forbindelse til effekten af opbremsningen af globaliseringen i de senere år.

HOVEDKONKLUSIONER

  • Globaliseringen har været en markant løftestang for dansk velstand de sidste mange år.
  • De samlede gevinster fra øget samhandel vurderes til ca. 15 mia. kr. i 70’erne, 18 mia. kr. i 80’erne og 29 mia. kr. i 90’erne.
  • I perioden 1998-2008 vurderes bidraget til væksten at være på hele 128 mia. kr. Det svarer til, at 43 pct. af den samlede vækst i BNP i perioden kan tilskrives merhandel.
  • Siden 2008 er globaliseringen gået i stå, når man måler det som international handel i forhold til BNP.
  • Mervæksten i den danske samhandel – dvs. im- og eksportvækst set i forhold til væksten i BNP – har de sidste 10 år været den laveste gennem de sidste 50 år.
  • Bidraget til dansk økonomi vurderes derfor kun at være 8 mia. kr. i perioden 2008-2018 – det laveste over hele den 50-årige periode.
  • Globaliseringens bidrag til økonomien giver sig udslag i større forbrugsmuligheder.
  • Det markante bidraget til økonomien i perioden 1998-2008 vurderes at have øget privatforbruget pr. indbygger med hele 10.900 kr. Bidraget til forbruget faldt til 700 kr. pr. indbygger i perioden 2008-2018 som følge af afmatningen i globaliseringen.
  • Både eksport og import er med til at øge produktiviteten i økonomien, hvormed både øget import og eksport på globalt plan
Download artikel