VISMÆND DOKUMENTERER TÅRNHØJE MARGINALSKATTER PÅ IVÆRKSÆTTERE

VISMÆND DOKUMENTERER TÅRNHØJE MARGINALSKATTER PÅ IVÆRKSÆTTERE

Af Thomas Bernt Henriksen, cheføkonom og vicedirektør i Axcelfuture og Jens Hjarsbech, seniorøkonom i Axcelfuture

I følgende notat kommenterer Thomas Bernt Henriksen, cheføkonom og vicedirektør i Axcelfuture og Jens Hjarsbech, seniorøkonom i Axcelfuture, på De Økonomiske Råds seneste vismandsrapport.

HOVEDKONKLUSIONER

  • De økonomiske vismænd yder et vigtigt bidrag til debatten om beskatning af kapital- og aktieindkomst i deres forårsrapport. Heri bliver det slået klart fast, at inflation udhuler værdien af formuer, hvilket betyder, at iværksættere og aktive virksomhedsejere ofte betaler en højere real marginalskat end topskatteydere.
  • Marginalskatten på iværksættere ligger på 73 pct., når der tages højde for inflation, påviser de økonomiske vismænd. Hvis Socialdemokratiet gør alvor af at hæve aktieskatten fra 42 pct. til 45 pct., stiger marginalskatten til 76 pct. af det reale afkast.
  • Axcelfuture foreslår, at regeringen nedsætter et nyt Erhvervsbeskatningsudvalg, der skal udarbejde et forslag til en reform af kapital- og aktieindkomstbeskatningen.

Kommentaren er desuden blevet til artikel i Børsen, som kan læses her.

Download artikel