EU-arbejdskraft strømmer til vidensbrancherne

12-07-2019

EU-arbejdskraft strømmer til vidensbrancherne

En af grundstenene i EU-samarbejdet er den frie bevægelighed af arbejdskraft på tværs af landene. Det indre marked binder landene sammen økonomisk, og danske virksomheder er afhængige af arbejdskraften fra EU-lande. Antallet af udlændinge med arbejde i Danmark er steget siden 2010. Ved udgangen af 2018 var der 215.600 fuldtidsbeskæftigede udlændinge på det danske arbejdsmarked.

Læs indlæg
VISMÆND DOKUMENTERER TÅRNHØJE MARGINALSKATTER PÅ IVÆRKSÆTTERE

19-06-2019

VISMÆND DOKUMENTERER TÅRNHØJE MARGINALSKATTER PÅ IVÆRKSÆTTERE

De økonomiske vismænd yder et vigtigt bidrag til debatten om beskatning af kapital- og aktieindkomst i deres forårsrapport. Heri bliver det slået klart fast, at inflation udhuler værdien af formuer, hvilket betyder, at iværksættere og aktive virksomhedsejere ofte betaler en højere real marginalskat end topskatteydere.

Læs indlæg
GLOBALISERINGENS BIDRAG TIL DANSK ØKONOMI ER FALDET TIL DET LAVESTE DE SIDSTE 50 ÅR

23-05-2019

GLOBALISERINGENS BIDRAG TIL DANSK ØKONOMI ER FALDET TIL DET LAVESTE DE SIDSTE 50 ÅR

Globaliseringen har mange former. Stigende strømme af kapital, mennesker, ideer, kommunikation, varer og tjenester er alle forbundet med globaliseringen. Ser vi bare på handlen på tværs af grænser, er det tydeligt, at globaliseringen har bundet verden tættere sammen gennem øget samhandel. Global eksport svarede i 1969 til 12 pct. af globalt BNP. I 2008 var det steget til 31 pct. Udviklingen er i høj grad også smittet af på Danmark. Ser vi på dansk im- og eksport i forhold til BNP, er det steget fra 56 pct. i 1969 til 105 pct. i 2008.

Læs indlæg
ERHVERVSLIVETS VIGTIGSTE DAGSORDENER I 2019

08-05-2019

ERHVERVSLIVETS VIGTIGSTE DAGSORDENER I 2019

Tænketanken Axcelfutures fem bud på erhvervslivets vigtigste dagsordener i valgkampen op til folketingsvalget 2019

Læs indlæg
Danmark fik sin længe ventede børsbølge - Hvor er problemet?

07-03-2019

Danmark fik sin længe ventede børsbølge - Hvor er problemet?

I artiklen ”Danmark fik sin længe ventede børsbølge – men ikke uden problemer” på nyhedsmediet finans.dk fremgår det, at Danmarks børsbølge siden 2017 ikke har været uden problemer. Artiklen peger på, at børsnoteringerne har givet skrammer i lakken. Det er rigtigt, at nogle af aktierne er steget og andre er faldet i forhold til aktiens udbudskurs, men sammenligner man med C25-indekset bliver billedet af IPO’ernes skrammer i lakken en anden. Med udgangspunkt i to eksempler ser vi på IPO’erne performance fra en anden vinkel.

Læs indlæg
Fup blandes med fakta om udenlandsk arbejdskraft

09-01-2019

Fup blandes med fakta om udenlandsk arbejdskraft

Danmark har brug for udenlandsk arbejdskraft, men desværre forplumres debatten af enkeltsager og dagsordener om flygtninge. Politikerne svigter deres ansvar for at skille fup fra fakta

Læs indlæg
Lars Andersen fra AE-rådet blander tingene sammen

06-12-2018

Lars Andersen fra AE-rådet blander tingene sammen

Lars Andersen bør glæde sig over globaliseringen fremfor at antyde, at den skulle bidrage til at trække Danmark i en skævere retning.

Læs indlæg

13-11-2018

Virksomhederne har aldrig før haft så travlt med at opføre sig ordentligt

Dansk erhvervsliv er ikke ramt af et kollektivt moralsk sammenbrud. Der er tale om enkeltsager, som altid vil opstå. Sådan lyder det fra Thomas Bernt Henriksen i sin ugentlige kommentar i Berlingske.

Læs indlæg

21-10-2018

Hvad skal vi gøre ved Amazon?

Christiansborg danner i dag rammen om en stor konference om de digitale vækstmuligheder med deltagelse af statsminister Lars Løkke Rasmussen, Netcompanys CEO, André Rogaczewski, og mange flere. Hvordan udnytter Danmark mulighederne bedst muligt – og hvad gør vi med tech-giganter som Amazon? Direktør i Axcelfuture, Joachim Sperling, kommer med sine bud på, hvordan man skal gribe en fremtid med tech-giganter an.

Læs indlæg
Glem det, Elbæk – velstand slår alt

11-10-2018

Glem det, Elbæk – velstand slår alt

Det er naivt at fjerne vækstmål som rettesnor, og rent faktisk nytteløst, for der er sammenhæng mellem bnp og alternative velstandsmål. De rige lande er gode samfund, og omvendt er de gode samfund rige lande. Det skriver Thomas Bernt Henriksen i sin klumme i Berlingske.

Læs indlæg

26-09-2018

Regeringen undervurderer de negative effekter af en global handelskrig

Der er brug for yderligere analyser af effekterne af en global handelskrig på en lille åben økonomi som den danske, mener Axcelfuture. Økonomerne i Økonomi- og Indenrigsministeriet undervurderer i den seneste Økonomiske Redegørelse effekterne af en eskalerende global handelskrig. Uden nye og mere dækkende beregninger er der risiko for fejl i den økonomiske politik.

Læs indlæg

18-09-2018

Finansier løft af erhvervsuddannelser via en SU-reform

Regeringen er kommet med et stærkt forslag om at styrke erhvervsuddannelserne. Vi er på vej mod et samfund, hvor 28 pct. af en ungdomsårgang vil tage en lang videregående uddannelse, og det er mange flere, end vi har brug for. I stedet skal vi have mere talent ind i erhvervsuddannelserne.

Læs indlæg

14-09-2018

Ti-års jubilæum uden fest – fire ting vi lærte af finanskrisen

Stort set alle danske medier stiller i disse dage det samme spørgsmål om finanskrisen, nemlig om verden – om forhåbentlig først 100 år – vil opleve en lige så dramatisk og dyb økonomisk og finansiel nedsmeltning som i dag for ti år siden.

Læs indlæg
Udviklingen i erhvervsinvesteringerne sløres af øget brug af leasing og IT-abonnementer – navnlig hos mindre virksomheder

04-09-2018

Udviklingen i erhvervsinvesteringerne sløres af øget brug af leasing og IT-abonnementer – navnlig hos mindre virksomheder

Erhvervsinvesteringerne har udviklet sig svagt siden finanskrisen, og investeringskvoten ligger stadig under det historiske gennemsnit. Især små virksomheder investerer mindre end tidligere. Der er flere forklaringer på udviklingen, hvoraf konjunkturudviklingen er den vigtigste. Men andre forhold spiller også ind. I de mindste virksomheder er udgifterne til operationel leasing steget markant mere end investeringerne. Det vil regnskabsmæssigt medføre lavere investeringer hos de virksomheder, der leaser.

Læs indlæg

27-08-2018

Hver tredje erhvervsinvesteringskrone går til gode ideer

Hver tredje erhvervsinvesteringskrone går til intellektuel ejendomsret som forskning og softwareudvikling. I 1990 var det kun hver syvende. Investeringer i viden og gode ideer har dermed klart overhalet investeringer i traditionelle maskiner, der nu kun fylder 17 pct. af erhvervsinvesteringerne. I 2014 blev der investeret 34 mia. kr. i softwareudvikling. Beregnet i faste priser var væksten i investeringer i software fra 1990 til 2014 på godt 770 pct.

Læs indlæg
Vi skal kæmpe for WTO

17-08-2018

Vi skal kæmpe for WTO

Asger Aamund besynger i Berlingske d. 10. august gevinsterne ved frihandel for dernæst at angribe verdenshandelsorganisationen WTO for handlingslammelse, når Kina igen og igen bryder reglerne. Havde WTO været skrappere, var vi sluppet for Trumps handelskrig, lyder argumentet.

Læs indlæg

28-06-2018

Retailarmageddon - Amazons indtræden på det danske marked

Det ventes, at internetgiganten Amazon snart gør entré på det danske marked. Det er godt for forbrugerne – men myndighederne skal huske at sikre, at konkurrencen ikke bliver forvredet.

Læs indlæg

18-06-2018

Inflationen er høj - på universiteterne

Karakterskala. Mistanken har været der længe, og i onsdags fik vi så beviset. Inflationen er høj - ikke i økonomien, men på landets højere læreanstalter. Det viser en dugfrisk og meget grundig analyse af karakterfordelingerne, som VIVE og Danmarks Evalueringsinstitut står bag.

Læs indlæg
Stort udenlandsk investeringsgab – er det er problem?

31-05-2018

Stort udenlandsk investeringsgab – er det er problem?

Danske virksomheder bliver stadig mere internationale og investerer derfor store summer penge i udlandet. Siden 2005 er de direkte investeringer, danske virksomheder har foretaget i udlandet, løbet op i hele 752 mia. kr. I samme periode har udenlandske virksomheder kun investeret i Danmark for 210 mia. kr. Danske virksomheders investeringslyst i udlandet er altså markant større end udenlandskes investeringslyst i Danmark, og det har resulteret i et investeringsgab på 542 mia. kr. Det lyder voldsomt, men er det et problem?

Læs indlæg

13-05-2018

Klimaet vinder med investeringer, der giver afkast

Økonomi. Det kommende valg vil få klima som tema. Tanker om at investere i klima på markedsvilkår er en styrkelse både for miljøet og dansk erhvervsliv.

Læs indlæg
Kronik: Danmark går glip af globaliseringsgevinster

04-05-2018

Kronik: Danmark går glip af globaliseringsgevinster

KRONIK Handelsbarrierer og vanskeligheder med at rekruttere medarbejdere med specialkompetencer er ifølge større virksomheder to af de store udfordringer

Læs indlæg

16-04-2018

Investér i uddannelse på en klog måde

Uddannelse. Omlæg uddannelsesstøtten og skab bedre balance i uddannelsessystemet.

Læs indlæg

21-03-2018

Kan vi stole på nationalregnskabet?

Joachim Sperling var sammen med Kirsten Balling fra Danmarks Statistik gæst i radioprogrammet Følg Pengene på P1 d. 21 marts for at diskutere hvordan Danmarks Statistik beregner væksten i BNP og i det hele taget opgør Nationalregnskabet. Kan vi stole på, at nationalregnskabet giver et korrekt billede af, hvordan økonomien udvikler sig?

Læs indlæg
Uden service-protektionisme bliver vi rigere

19-03-2018

Uden service-protektionisme bliver vi rigere

Effektive servicevirksomheder skal have adgang til markedet, men serviceprotektionisme blokerer for øget vækst og konkurrence.

Læs indlæg
Luk investeringsgabet nu

12-03-2018

Luk investeringsgabet nu

Når konjunkturerne vender, vil vinderne være de, der har forberedt sig bedst. Det er derfor bekymrende, når investeringer i fremtiden bliver ved med at halte efter.

Læs indlæg
”Der Makkaronifresser” kan forlænge opsvinget

08-03-2018

”Der Makkaronifresser” kan forlænge opsvinget

I søndags gik italienerne til valgurnerne i skyggen af en økonomi med lav vækst og høj ledighed. Mange, navnlig unge, bliver desillusioneret over at bo i Italien, hvor de politiske løsninger lader vente på sig. Valget har fået mig til at tænke tilbage på mine tysktimer i folkeskolen, hvor vi læste historien ”Der Makkaronifresser”. Den handler om en italiener, der får arbejde i Tyskland, hvilket i begyndelsen giver anledning til kultursammenstød. Siden jeg læste ”der Makkaronifresser” er udenlandsk arbejdskraft blevet langt mere udbredt i både Danmark og Tyskland.

Læs indlæg

11-02-2018

Klik-klik-klik: Danskerne elsker nethandel – men vi har tabt markedet til USA og Kina

Økonomi. Danmark har ligesom resten af Europa overgivet e-handlen til amerikanske og kinesiske giganter.

Læs indlæg
Brancheforskydninger: 123 mia. kr. at vinde over 20 år hvis servicesektorens produktivitetsvækst stiger

29-01-2018

Brancheforskydninger: 123 mia. kr. at vinde over 20 år hvis servicesektorens produktivitetsvækst stiger

På 50 år er dansk økonomi gået fra at være en produktions- og serviceøkonomi til nu i høj grad en serviceøkonomi. 70 pct. af den private beskæftigelse er nu i servicebranchen mod 45 pct. i 1966. Industrien står i dag for 15 pct. mod 30 pct. i 1966.

Læs indlæg
Privat praktik får flere flygtninge i job

08-01-2018

Privat praktik får flere flygtninge i job

Mens antallet af flygtninge på integrationsydelsen falder, stiger andelen i job. Det skyldes både de stærke konjunkturer samt politiktiltag som fx indførelsen af integrationsydelsen. Kommunernes indsats over for ledige flygtninge spiller også en rolle. Vi analyserer her effekterne af kommunernes jobindsats. Konklusionen er, at private praktikordninger har en klar positiv effekt på flygtninges fodfæste på arbejdsmarkedet. Stiger brugen af praktikordninger i kommunerne med 10 procentpoint, vil det betyde en stigning i andelen som har ordinære løntimer på op mod 1 procentpoint.

Læs indlæg
Mandlige flygtninge får større fodfæste på arbejdsmarkedet – men hvad med kvinderne?

10-11-2017

Mandlige flygtninge får større fodfæste på arbejdsmarkedet – men hvad med kvinderne?

Beskæftigelsen blandt flygtninge stiger. Det gælder både flygtninge, der har været i landet i en del år, og nytilkomne flygtninge. Men beskæftigelsen er næsten udelukkende forbeholdt mænd, mens kvindelige flygtninge halter bagefter. En af årsagerne hertil er, at kommunerne i meget mindre grad får kvindelige flygtninge i virksomhedsrettede tilbud sammenlignet med mandlige flygtninge.

Læs indlæg
Grænse for aktiesparekonto skal være over 50.000 kr.

30-10-2017

Grænse for aktiesparekonto skal være over 50.000 kr.

DEBAT - Aktiesparekontoen risikerer at blive ligegyldig, fordi et politisk flertal vil begrænse den til 50.000 kr. Argumentet om, at kontoen vil skabe øget ulighed, er derved ved at trumfe håbet om, at vi kan opnå en bedre kapitalformidling til små og mellemstore danske virksomheder.

Læs indlæg

08-10-2017

Udenlandsk arbejdskraft sikrer festen i dansk økonomi

Udlændinge er nødvendige på det danske arbejdsmarked. Ellers går opsvinget i stå.

Læs indlæg

10-09-2017

Nyt finansielt landkort: Københavns store chance efter Brexit

Økonomi. Finansgiganter forlader allerede London efter Storbritanniens udmelding af EU. Københavns chance er kapitalforvaltning og fintech.

Læs indlæg

16-08-2017

Størstedelen af virksomhederne har ikke nogen plan: Sådan planlægger du generationsskiftet i tide

40 procent af danske virksomheder står over for et ejerskifte frem mod 2025. Et ordentligt skifte har markant økonomisk betydning.

Læs indlæg
LO belønner den forkerte indsats i jobcentrene

29-06-2017

LO belønner den forkerte indsats i jobcentrene

Det er virksomhedskontakt, ikke uddannelse og opkvalificering, der får de ledige i job.

Læs indlæg
Dobbelt så mange indvandrere kommer i job

28-06-2017

Dobbelt så mange indvandrere kommer i job

Det går dobbelt så godt med at få flygtninge og indvandrere i job som for et år siden. En del skyldes naturligvis den generelle vækst i beskæftigelsen, men tiltag som indførelsen af integrationsydelsen har med stor sandsynlighed været en medvirkende årsag.

Læs indlæg
Turisme er godt, men ikke noget vi skal halse efter

26-06-2017

Turisme er godt, men ikke noget vi skal halse efter

Bare fordi noget vokser, er det ikke noget, vi skal løbe halsende efter. Vi kan med fordel stoppe op og overveje, om vi ikke får mere ud af at løbe i en anden retning.

Læs indlæg
Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig

21-06-2017

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig

God adgang til finansiering er essentielt for vækstmulighederne – også i de små virksomheder.

Læs indlæg
Gode Penge er dårlig økonomi

06-06-2017

Gode Penge er dårlig økonomi

Vi debatterer stadig, hvordan vi indretter det finansielle system, så nye finanskriser undgås. I debatten kan man støde på ideen om en pengereform, senest i Politiken d. 21 maj med sociolog og CBS-lektor Ole Bjerg fra foreningen Gode Penge. Budskabet er, at private banker skaber penge, der fører til boligbobler og finanskriser. Pengeskabelsen skal derfor tilbage til Nationalbanken. Ole Bjerg glemmer bare, at vi så får en økonomisk krise i stedet for en finanskrise.

Læs indlæg
Produktivitet og løn følges ad – men ikke i alle brancher

06-04-2017

Produktivitet og løn følges ad – men ikke i alle brancher

Når virksomhederne og deres ansatte bliver bedre til at producere varer og tjenester, og på den måde skaber mere værdi pr. arbejdstime, vil det også betyde, at lønnen stiger tilsvarende. Men det gælder kun for det samlede danske arbejdsmarked, mens udviklingen for nogle brancher afviger ganske meget fra teorien.

Læs indlæg
Lav vækst og stigende beskæftigelse er ikke nødvendigvis et paradoks

20-03-2017

Lav vækst og stigende beskæftigelse er ikke nødvendigvis et paradoks

Efter Danmarks Statistik opjusterede både niveauet for bruttonationalindkomsten (bni) og bruttonationalproduktvæksten (bnp) for nogle måneder siden, er der opstået uenighed om, hvorvidt vi reelt har en vækstkrise. For vækst kan opgøres på mange måder.

Læs indlæg
Vi forærer væksten til svenskerne

18-04-2016

Vi forærer væksten til svenskerne

I Danmark har markedet for børsnoteringer af virksomheder under 3 mia. kr. været lukket i en del år, og det har generelt knebet med at få nye virksomheder på børsen. Sverige har siden 2014 børsnoteret 81 virksomheder, mens Danmark i samme periode kun har børsnoteret fire.

Læs indlæg
Gør uddannelse til en bedre forretning for Danmark

12-02-2016

Gør uddannelse til en bedre forretning for Danmark

Danmark har i en lang periode haft forholdsvis lav økonomisk vækst sammenlignet med andre lande, og en del af årsagen er en dårlig udvikling i erhvervslivets produktivitet. Det kan skyldes, at vi ikke er så stærke på uddannelsesområdet, som vi selv tror.

Læs indlæg
Skal fjernvarmeværkerne fortsat være underlagt et planøkonomisk system?

14-08-2015

Skal fjernvarmeværkerne fortsat være underlagt et planøkonomisk system?

Kan dansk fjernvarme blive mere effektiv og dermed bidrage til lavere energiomkostninger og en mere smidig grøn omstilling?

Læs indlæg

05-08-2015

Få mere ud af forsyningssektoren

Der er stort potentiale i at effektivisere forsyningssektoren, men det kræver indsigt, vilje og handlekraft.

Læs indlæg
Investering eller bobler?

10-03-2015

Investering eller bobler?

Stiger priserne ret meget mere i byerne, har kun de færreste råd til at bo der, når renterne finder tilbage til deres normale leje. Det er i længden uholdbart.

Læs indlæg

05-03-2015

Udkant. Industrien skal redde yderområder

Danmark er et af de lande, der har oplevet den største bevægelse fra land til by de senere år. Det ændrer selv Apples store investering i et datacenter i Foulum ikke meget på.

Læs indlæg

08-11-2014

Kapital. Investeringskrisen er et reelt problem

Danmark har siden 2007 haft meget lav vækst, og hvis ikke investeringerne snart kommer i gang, vil den lave vækst vare ved.

Læs indlæg
Erhversskat trænger til eftersyn

28-08-2014

Erhversskat trænger til eftersyn

Ofte bliver regeringsudvalg og kommissioner beskyldt for at være syltekrukker, men hvad angår det nyligt nedsatte erhvervsbeskatningsudvalg, som er en udløber af Vækstpakken, tyder meget på, at regeringen har ramt plet.

Læs indlæg

28-05-2014

Virksomhederne mangler kapital

I kølvandet på finanskrisen forsvandt ikke mindre end 200.000 jobs, og de er ikke kommet tilbage. Det store spørgsmål er, hvordan vi igen får skabt vækst og nye private arbejdspladser…

Læs indlæg

22-01-2014

En vej igennem til vækstlaget

I kølvandet på finanskrisen forsvandt ikke mindre end 200.000 jobs, og de er ikke kommet tilbage. Det store spørgsmål er, hvordan vi igen får skabt vækst og nye private arbejdspladser.

Læs indlæg

29-11-2013

Lad medarbejdere investere med

Da slagterierne i Danish Crown diskuterede det kloge i at veksle løn med investeringer i deres arbejdsplads, handlede det om at bevare industrijob i Danmark. Det er blevet nemt at sende slagtesvin til udlandet, købe elektronik på nettet i stedet for i Fona eller flyve med Norwegian i stedet for SAS, for blot at nævne tre eksempler på, hvorfor lønnen i nogle brancher er under pres.

Læs indlæg

30-09-2013

Skaber konkurrenceloven vækst?

Kontrollen med fusioner er for omfattende, og vi mangler at se dokumentation for, at de øgede krav leder til lavere priser som ventet.

Læs indlæg

18-03-2013

Brug for erhvervsskattekommission

Danske skatteregler er ændret mere end 300 gange alene inden for de sidste ti år og fremstår derfor ustabile og uberegnelige.

Læs indlæg

23-01-2013

Alle må bidrage hvis vi skal tilbage på sporet

Axcelfuture får et gok i nødden på Børsens lederplads tirsdag. Men for hvad? Åbenbart fordi vi fokuserer vores kræfter, er hvor vi selv har en viden - investeringer i erhvervslivet. Axcelfuture peger bl.a. på behovet for en erhvervsskattestrategi, der er integreret i erhvervspolitikken, og som kan give danske virksomheder ny luft.

Læs indlæg