Privat praktik får flere flygtninge i job

08-01-2018

Privat praktik får flere flygtninge i job

Mens antallet af flygtninge på integrationsydelsen falder, stiger andelen i job. Det skyldes både de stærke konjunkturer samt politiktiltag som fx indførelsen af integrationsydelsen. Kommunernes indsats over for ledige flygtninge spiller også en rolle. Vi analyserer her effekterne af kommunernes jobindsats. Konklusionen er, at private praktikordninger har en klar positiv effekt på flygtninges fodfæste på arbejdsmarkedet. Stiger brugen af praktikordninger i kommunerne med 10 procentpoint, vil det betyde en stigning i andelen som har ordinære løntimer på op mod 1 procentpoint.

Læs indlæg
Mandlige flygtninge får større fodfæste på arbejdsmarkedet – men hvad med kvinderne?

10-11-2017

Mandlige flygtninge får større fodfæste på arbejdsmarkedet – men hvad med kvinderne?

Beskæftigelsen blandt flygtninge stiger. Det gælder både flygtninge, der har været i landet i en del år, og nytilkomne flygtninge. Men beskæftigelsen er næsten udelukkende forbeholdt mænd, mens kvindelige flygtninge halter bagefter. En af årsagerne hertil er, at kommunerne i meget mindre grad får kvindelige flygtninge i virksomhedsrettede tilbud sammenlignet med mandlige flygtninge.

Læs indlæg
Grænse for aktiesparekonto skal være over 50.000 kr.

30-10-2017

Grænse for aktiesparekonto skal være over 50.000 kr.

DEBAT - Aktiesparekontoen risikerer at blive ligegyldig, fordi et politisk flertal vil begrænse den til 50.000 kr. Argumentet om, at kontoen vil skabe øget ulighed, er derved ved at trumfe håbet om, at vi kan opnå en bedre kapitalformidling til små og mellemstore danske virksomheder.

Læs indlæg
Udenlandsk arbejdskraft sikrer festen i dansk økonomi

08-10-2017

Udenlandsk arbejdskraft sikrer festen i dansk økonomi

Udlændinge er nødvendige på det danske arbejdsmarked. Ellers går opsvinget i stå.

Læs indlæg
Nyt finansielt landkort: Københavns store chance efter Brexit

10-09-2017

Nyt finansielt landkort: Københavns store chance efter Brexit

Økonomi. Finansgiganter forlader allerede London efter Storbritanniens udmelding af EU. Københavns chance er kapitalforvaltning og fintech.

Læs indlæg
Størstedelen af virksomhederne har ikke nogen plan: Sådan planlægger du generationsskiftet i tide

16-08-2017

Størstedelen af virksomhederne har ikke nogen plan: Sådan planlægger du generationsskiftet i tide

40 procent af danske virksomheder står over for et ejerskifte frem mod 2025. Et ordentligt skifte har markant økonomisk betydning.

Læs indlæg
LO belønner den forkerte indsats i jobcentrene

29-06-2017

LO belønner den forkerte indsats i jobcentrene

Det er virksomhedskontakt, ikke uddannelse og opkvalificering, der får de ledige i job.

Læs indlæg
Dobbelt så mange indvandrere kommer i job

29-06-2017

Dobbelt så mange indvandrere kommer i job

Det går dobbelt så godt med at få flygtninge og indvandrere i job som for et år siden. En del skyldes naturligvis den generelle vækst i beskæftigelsen, men tiltag som indførelsen af integrationsydelsen har med stor sandsynlighed været en medvirkende årsag.

Læs indlæg
Turisme er godt, men ikke noget vi skal halse efter

26-06-2017

Turisme er godt, men ikke noget vi skal halse efter

Bare fordi noget vokser, er det ikke noget, vi skal løbe halsende efter. Vi kan med fordel stoppe op og overveje, om vi ikke får mere ud af at løbe i en anden retning.

Læs indlæg
Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig

21-06-2017

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig

God adgang til finansiering er essentielt for vækstmulighederne – også i de små virksomheder.

Læs indlæg
Gode Penge er dårlig økonomi

06-06-2017

Gode Penge er dårlig økonomi

Vi debatterer stadig, hvordan vi indretter det finansielle system, så nye finanskriser undgås. I debatten kan man støde på ideen om en pengereform, senest i Politiken d. 21 maj med sociolog og CBS-lektor Ole Bjerg fra foreningen Gode Penge. Budskabet er, at private banker skaber penge, der fører til boligbobler og finanskriser. Pengeskabelsen skal derfor tilbage til Nationalbanken. Ole Bjerg glemmer bare, at vi så får en økonomisk krise i stedet for en finanskrise.

Læs indlæg
Produktivitet og løn følges ad – men ikke i alle brancher

06-04-2017

Produktivitet og løn følges ad – men ikke i alle brancher

Når virksomhederne og deres ansatte bliver bedre til at producere varer og tjenester, og på den måde skaber mere værdi pr. arbejdstime, vil det også betyde, at lønnen stiger tilsvarende. Men det gælder kun for det samlede danske arbejdsmarked, mens udviklingen for nogle brancher afviger ganske meget fra teorien.

Læs indlæg
Lav vækst og stigende beskæftigelse er ikke nødvendigvis et paradoks

20-03-2017

Lav vækst og stigende beskæftigelse er ikke nødvendigvis et paradoks

Efter Danmarks Statistik opjusterede både niveauet for bruttonationalindkomsten (bni) og bruttonationalproduktvæksten (bnp) for nogle måneder siden, er der opstået uenighed om, hvorvidt vi reelt har en vækstkrise. For vækst kan opgøres på mange måder.

Læs indlæg
Vi forærer væksten til svenskerne

18-04-2016

Vi forærer væksten til svenskerne

I Danmark har markedet for børsnoteringer af virksomheder under 3 mia. kr. været lukket i en del år, og det har generelt knebet med at få nye virksomheder på børsen. Sverige har siden 2014 børsnoteret 81 virksomheder, mens Danmark i samme periode kun har børsnoteret fire.

Læs indlæg
Gør uddannelse til en bedre forretning for Danmark

12-02-2016

Gør uddannelse til en bedre forretning for Danmark

Danmark har i en lang periode haft forholdsvis lav økonomisk vækst sammenlignet med andre lande, og en del af årsagen er en dårlig udvikling i erhvervslivets produktivitet. Det kan skyldes, at vi ikke er så stærke på uddannelsesområdet, som vi selv tror.

Læs indlæg
Skal fjernvarmeværkerne fortsat være underlagt et planøkonomisk system?

14-08-2015

Skal fjernvarmeværkerne fortsat være underlagt et planøkonomisk system?

Kan dansk fjernvarme blive mere effektiv og dermed bidrage til lavere energiomkostninger og en mere smidig grøn omstilling?

Læs indlæg
Få mere ud af forsyningssektoren

05-08-2015

Få mere ud af forsyningssektoren

Der er stort potentiale i at effektivisere forsyningssektoren, men det kræver indsigt, vilje og handlekraft.

Læs indlæg
Investering eller bobler?

10-03-2015

Investering eller bobler?

Stiger priserne ret meget mere i byerne, har kun de færreste råd til at bo der, når renterne finder tilbage til deres normale leje. Det er i længden uholdbart.

Læs indlæg
Udkant. Industrien skal redde yderområder

05-03-2015

Udkant. Industrien skal redde yderområder

Danmark er et af de lande, der har oplevet den største bevægelse fra land til by de senere år. Det ændrer selv Apples store investering i et datacenter i Foulum ikke meget på.

Læs indlæg
Kapital. Investeringskrisen er et reelt problem

08-11-2014

Kapital. Investeringskrisen er et reelt problem

Danmark har siden 2007 haft meget lav vækst, og hvis ikke investeringerne snart kommer i gang, vil den lave vækst vare ved.

Læs indlæg
Erhversskat trænger til eftersyn

28-08-2014

Erhversskat trænger til eftersyn

Ofte bliver regeringsudvalg og kommissioner beskyldt for at være syltekrukker, men hvad angår det nyligt nedsatte erhvervsbeskatningsudvalg, som er en udløber af Vækstpakken, tyder meget på, at regeringen har ramt plet.

Læs indlæg
Virksomhederne mangler kapital

28-05-2014

Virksomhederne mangler kapital

I kølvandet på finanskrisen forsvandt ikke mindre end 200.000 jobs, og de er ikke kommet tilbage. Det store spørgsmål er, hvordan vi igen får skabt vækst og nye private arbejdspladser…

Læs indlæg
En vej igennem til vækstlaget

22-01-2014

En vej igennem til vækstlaget

I kølvandet på finanskrisen forsvandt ikke mindre end 200.000 jobs, og de er ikke kommet tilbage. Det store spørgsmål er, hvordan vi igen får skabt vækst og nye private arbejdspladser.

Læs indlæg
Lad medarbejdere investere med

29-11-2013

Lad medarbejdere investere med

Da slagterierne i Danish Crown diskuterede det kloge i at veksle løn med investeringer i deres arbejdsplads, handlede det om at bevare industrijob i Danmark. Det er blevet nemt at sende slagtesvin til udlandet, købe elektronik på nettet i stedet for i Fona eller flyve med Norwegian i stedet for SAS, for blot at nævne tre eksempler på, hvorfor lønnen i nogle brancher er under pres.

Læs indlæg
Skaber konkurrenceloven vækst?

30-09-2013

Skaber konkurrenceloven vækst?

Kontrollen med fusioner er for omfattende, og vi mangler at se dokumentation for, at de øgede krav leder til lavere priser som ventet.

Læs indlæg
Brug for erhvervsskattekommission

18-03-2013

Brug for erhvervsskattekommission

Danske skatteregler er ændret mere end 300 gange alene inden for de sidste ti år og fremstår derfor ustabile og uberegnelige.

Læs indlæg
Alle må bidrage hvis vi skal tilbage på sporet

23-01-2013

Alle må bidrage hvis vi skal tilbage på sporet

Axcelfuture får et gok i nødden på Børsens lederplads tirsdag. Men for hvad? Åbenbart fordi vi fokuserer vores kræfter, er hvor vi selv har en viden - investeringer i erhvervslivet. Axcelfuture peger bl.a. på behovet for en erhvervsskattestrategi, der er integreret i erhvervspolitikken, og som kan give danske virksomheder ny luft.

Læs indlæg