Axcelfuture

DEN DANSKE ERHVERVSBESKATNING TRÆNGER TIL ET EFTERSYN

Skat på virksomheder og ejere øger kravet til indtjeningen og reducerer dermed investeringerne. Hvis der skal skabes vækst og flere arbejdspladser i industrien, så må den danske erhvervsbeskatning derfor udformes, så det danske skattesystem er konkurrencedygtigt i forhold til de nærmeste lande, som vi sammenligner os med internationalt.

SKAT OG VÆKST I VIRKSOMHEDERNE

I 2013 satte Axcelfuture fokus på erhvervsskattens betydning for virksomhedernes investeringer. Danmark er en lille, åben økonomi, der konkurrerer om at tiltrække og fastholde kapital og talent i en stadigt mere globaliseret verden, og her spiller skatten en stor rolle. Specielt skattevilkårene for iværksættere og mindre virksomheder har stor betydning for disse virksomheders evne til at vokse. Høj progression i beskatningen af løn- og kapitalindkomster svækker iværksætterlysten og gør det mere interessant at have et stabilt lønmodtagerjob. Regeringen har efterfølgende nedsat et erhvervsbeskatningsudvalg, og Axcelfuture har sammen med DVCA foreslået udvalget at inddrage et antal ressourcepersoner, som til daglig rådgiver danske virksomheder om skat. Axcelfuture følger løbende arbejdet via kontakter – både på politisk og embedsmandsniveau.

Lars Nørby Johansen ”Danmark kunne godt bruge en ny tilgang til vores erhvervsbeskatning, der i højere grad tager hensyn til virksomhedernes vækstbetingelser.”

Lars Nørby Johansen
Axcelfuture

De skattemæssige rammebetingelser fremmer ikke i tilstrækkelig grad innovation og iværksætteri i Danmark. Og der er desværre ikke stemmer i en forbedring. Rainmaking, direktør Martin Bjergegaard.

Download materiale

Februar 2013
Rapport 4: ”Investorvinkel på det danske skattesystem”
Fokus på erhvervsbeskatningen i Danmark sammenlignet med andre lande og hvilke forbedringer af skattevilkårene skal der til, hvis Danmark skal blive et mere attraktivt land for investorer, iværksættere og mobile, højtlønnede medarbejdere.

Download

Alle analyser er udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture