Axcelfutre

REGERINGEN HAR NEDSAT ET ERHVERVSBESKATNINGSUDVALG - OG HVAD SÅ?

Det skal være lettere at etablere virksomhed i Danmark. Derfor vil regeringen give erhvervsbeskatningen et eftersyn. Axcelfuture har tidligere påpeget, at skatten har stor betydning for lysten til at iværksætte og investere. Vi følger derfor udvalget frem mod slutningen af 2015, hvor arbejdet munder ud i et beslutningsoplæg til regeringen.

Det kigger erhvervsbeskatningsudvalget på

”Erhvervsbeskatningen er en kompliceret problemstilling, som også Produktivitetskommissionen har anført. Men vi agter at tage hul på den ved at nedsætte et erhvervsskatteudvalg, der i 2015 skal komme med anbefalinger til, hvordan den rette balance opnås” siger skatteminister Morten Østergaard.

Udvalgets arbejde skal overvejende fokusere på:

  1. Muligheden for at indføre ensartet beskatning af kapitalindkomst
  2. Muligheden for at indføre en såkaldt hovedaktionærmodel, som kan sikre enten en sondring mellem afkastet af investeret kapital og afkastet af arbejdsindsats, eller en samlet beskatning, der uafhængigt af, hvilken af disse former afkastet har.
  3. Andre problemstillinger særligt i tilknytning til valget af arbejdsliv som selvstændig samt i forhold til valg af organisations form for en virksomhed.
Udvalget består af repræsentanter fra Skatteministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet. Til at bistå udvalget med faglig sparring mv. er oprettet en referencegruppe bestående af eksterne eksperter i lighed med det, som Axcelfuture tidligere har foreslået.

Axcelfuture vil følge erhvervsskatteudvalgets arbejde nøje i den kommende tid frem mod betænkningen udkommer.

Download materiale

Alle analyser er udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture