Axcelfuture

INVESTERINGSKRISE TRUER DANMARKS VELSTAND

Investeringerne i industrien er historisk vokset med ca. 1,5 % om året. Denne stigningstakst skal bevares, for at høj løn og beskæftigelse kan fastholdes. Men investeringerne i industrien bremsede op omkring 2003, og et investeringsgab på 38 mia.kr har allerede kostet 100.000 arbejdspladser og truer nu Danmarks velstand.

DANSKE VIRKSOMHEDER AFSKRIVER MERE END DE INVESTERER

Det produktionsapparat, som skabers jobs og velstand i Danmark holdes ikke ved lige. Og det er ikke bare danske virksomheder, der investerer mindre i Danmark, det gør udenlandske virksomheder også. Sat i forhold til størrelsen af BNP har udenlandske virksomheder ikke øget omfanget af deres investeringer i Danmark siden 2000. De største danske virksomheder har derimod i samme periode fordoblet deres investeringer i udlandet. Derfor har Danmark underskud på den såkaldte investeringsbalance, der betyder, at produktion og beskæftigelse flytter ud af landet.

Niels B. Christiansen ”Hvis der ikke sker radikale forandringer af erhvervsklimaet i løbet af de næste 10 år, så er der stor risiko for, at produktion og beskæftigelse vil forsvinde ud af Danmark. Det er ikke store globale virksomheder som Danfoss, der vil blive ramt først – det er de mindre og mellemstore industrivirksomheder. Jeg håber, det er muligt at blive enige om konstruktive forslag, der kan få os tilbage på sporet.”

Niels B. Christiansen
Axcelfuture

Vi har et kæmpe ansvar for vores folk i Guderup og ønsker ikke at outsource al produktion. Men, sammenlignelige produktionsomkostninger på 4,65 kr/minut i Danmark mod 0.85 kr/minut i Slovakiet er selvfølgelig en kæmpe udfordring. Linak, direktør Bent Jensen

Download materiale

Januar 2013
Rapport 2: ”Finansieringen af vækst i danske virksomheder”
Det lave investeringsniveau er i den økonomiske debat koblet sammen med bankernes mere tilbageholdende kreditpolitik. Analysen i dette studie fremhæver derfor behovet for en bredere debat om, hvordan man kan fremme adgangen til risikovillig kapital til dansk erhvervsliv.

Download

Alle analyser er udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture