GLOBALISERING ER TRUET - HVAD GØR VI?

Hvordan øger vi globaliseringens gevinster for Danmark gennem øget samhandel og arbejdskraftens frie bevægelighed?

GLOBALISERINGENS GEVINSTER OG UDFORDRINGER

De seneste måneders begivenheder har bekræftet, at det var en god idé, at Axcelfuture i januar i år besluttede at se nærmere på begrebet globalisering og mere præcist på international handel og den vandrende arbejdskraft. Baggrunden var Brexit, USA’s valg af en protektionistisk præsident, og at opbakningen til international handel og åbne grænser generelt er under pres.

Storbritanniens udtræden af EU svækker den sammenhængskraft, som ellers i afgørende grad bidrager til velstanden herhjemme og globalt. Det globale handelssystem kan også lide permanent skade af den handelskrig, som Donald Trump har udløst over for især Kina, men omvendt er det også nødvendigt at påpege over for Kina, at der ikke i alle tilfælde bliver spillet efter reglerne.

Disintegration og protektionisme er kun én side af truslen mod globaliseringen. Som arbejdet i Axcelfutures advisory board viser, går offentlighedens dybe erkendelse af gevinsterne ved international handel ikke igen i samme omfang, når det kommer til at lette virksomhedernes adgang til højtuddannet udenlandsk arbejdskraft. Axcelfutures arbejde er mundet ud i en række anbefalinger, som forhåbentlig kan berige den hjemlige debat og måske også føre til, at vi bedre kan høste gevinster ved globaliseringen fremover.

Projektets værdi ligger også i at kunne fortsætte diskussionen om fordele og ulemper ved globaliseringen. Rapporten dokumenterer, at det danske samfund har vundet stort på globaliseringen, og at vi kan tabe afgørende momentum som følge af den igangværende opbremsning i globaliseringen.

Projektets resultater og anbefalinger bliver offentliggjort torsdag d. 22. november.

Globalisering i bakgear:

Download materiale


Sådan sikrer vi fortsatte gevinster af international handel - Sammenfatning og anbefalinger

Download


Udenlandsk arbejdskraft - Sammenfatning og anbefalinger

Download


Sådan sikrer vi fortsatte gevinster af international handel

Download


Udenlandsk arbejdskraft - Hvem, hvor og hvordan vi tiltrækker de rigtige

Download


Globalisering fra hestens egen mund

Download


Reguleret handel er under pres

Download


Adgang til eksportkredit forøger eksporten

Download


Bredere gevinster ved reguleret handel

Download


Danske virksomheder og udenlandsk arbejdskraft

Download


Økonomiske relationer til Kina

Download


Vallensbæk er Danmarks mest globaliserede kommune

Download


Regeringen undervurderer de negative effekter af en global handelskrig

Download


Program for axcelfutures globaliseringskonference
I forbindelse med globaliseringsprojektet afholdes der en konference på Borups Højskole torsdag d. 22. november, hvor bl.a. finansminister Kristian Jensen, beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og en række andre vil diskutere globaliseringens gevinster og udfordringer.

Download


Deltagere til Axcelfutures globaliseringskonference

Download


Præsentationer fra konferencen

Download