Globalisering

Hvordan øger vi globaliseringens gevinster for Danmark gennem øget samhandel og arbejdskraftens frie bevægelighed?

Muligheder ved globalisering

Projektet søger at forny den offentlige debat hvad angår effekterne af globalisering – fx handelsaftalers betydning for Danmark og betydningen af at kunne rekruttere arbejdskraft fra andre lande. Projektet skal udbrede kendskabet til Danmarks muligheder ved globalisering, samt identificere de største barrierer for yderligere gevinster ved globalisering og på den baggrund foreslå policy-tiltag, der kan gavne Danmarks position i den globale økonomi.