Generationsskifter i større danske virksomheder

Generationsskifter i større danske virksomheder

Axcelfuture afholdt mandag d. 28 august 2017 konference i Børssalen om generationsskifter i større danske virksomheder. Ved konferencen blev rapporten, der er udarbejdet i samarbejde med Morten Bennedsen (professor INSEAD) & Kasper Meisner Nielsen (professor Hong Kong University), offentliggjort og overrakt til erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Nøglen til et vellykket ejerskifte er planlægning

Det har været fremme, at tusindvis af virksomheder står foran et generationsskifte, og at problemet er vokset i omfang gennem de senere år. Men hvad sker der, hvis man ser på Danmarks store og mellemstore virksomheder?

Fokuserer vi på virksomheder med over 100 mio. kr. i omsætning eller aktivmasse, kan vi se, at disse ca. 2.300 virksomheder står for knap halvdelen af den samlede omsætning i den private sektor og næsten 2/3 af eksporten. Det er altså under 0,7% af det samlede antal virksomheder, der bidrager til en så markant del af Danmarks velstand. Og fordi ejerskiftet er en skelsættende begivenhed, der også kan involvere ledelses- og strategiskifte, er det afgørende at forstå dynamikken i disse virksomheder.

Axcelfuture har i en ny rapport udarbejdet i samarbejde med professor Morten Bennedsen og professor Kasper Meisner Nielsen set på, hvad der sker, når virksomhederne skifter ejer. Hvad sker der med ledelsen, og har virksomhederne fået etableret en bestyrelse med nye kræfter udefra?

Nøglen til et vellykket ejerskifte er planlægningen af det fremtidige ejerskab og den fremtidige ledelse, da man med den rigtige transition kan sikre, at virksomheden kommer styrket ud. Rapportens vigtigste konklusion er, at det navnlig er de ejerledere, der selv kontrollerer deres virksomhed fuldt og helt, der vælger at udskyde planlægningen.

Rapportens hovedresultater:

I rapporten fokuseres på mellemstore og store virksomheder med en omsætning på mindst 100 mio. kr. eller mindst 100 mio. kr. i bogførte aktiver. 2.335 virksomheder faldt ind under de kriterier i 2014. Der ses i rapporten bort fra børsnoterede, fondsejede og udenlandsk ejede virksomheder. Ligeledes indgår personligt ejede virksomheder, som ikke ligger i selskabsform, heller ikke, da de ikke har offentligt tilgængelige regnskaber. Disse virksomheder findes navnlig inden for landbrug og service.

  • Ved ejerskifte i ejerledede virksomheder er den nye ejer i familie med den tidligere ejer i godt 41% af tilfældene. I ikke-ejerledede virksomheder gælder det kun for 15%.
  • 72% af virksomhederne har en bestyrelse. Blandt virksomheder med kun én ejer er det kun 48%. Blandt virksomheder med flere ejere er det mere end 80%.
  • Mange generationsskifter sker inden for familien, og jo mindre virksomheden er, jo oftere sker det. Det skyldes bl.a., at der er bedre betingelser for at finde nye ejere eller direktører i større virksomheder, samtidig med at kravene til familiemedlemmerne ofte også vil være større.
  • Generationsskifte inden for familien er ikke altid det bedste for virksomheden målt på overskudsgrad. Generelt har ejer- og direktørskifter en negativ effekt på overskudsgraden, og effekten forværres, hvis skiftet sker inden for familien.
  • Hvis virksomheden desuden vælger en direktør inden for familien, forværrer det virksomhedens overskudsgrad yderligere i forhold til at vælge en direktør uden for familien. Hvis virksomheden har en minoritetsaktionær, er faldet noget mindre.
  • Det bedste værn er dog en bestyrelse, som i høj grad afbøder faldet i overskudsgraden. Virksomheder med flere ejere er bedre til at planlægge og har også i højere grad gjort deres virksomhed klar til salg.
  • Planlægning er en vigtig faktor i processen, når en virksomhed skal skifte ejer. Dårlig planlægning kan betyde, at salgsprisen bliver markant lavere end ellers. I sidste ende kan dårlig planlægning betyde, at der ikke findes en køber, og virksomheden må afvikles. Mange salgsprocesser ender ikke med et salg.
  • Der er store skattemæssige forskelle ved forskellige former for virksomhedsoverdragelse, og de komplekse regler kan være svære at overskue. Generationsskifte inden for familien giver mulighed for en væsentligt mindre samlet skattebetaling end andre overdragelsesmodeller. Det er imidlertid problematisk for langsigtsplanlægningen i virksomhederne, at der ikke er bred politisk enighed om de skattemæssige regler.

Charlotte Jepsen, Administrerende Direktør i FSR - Danske Revisorer Charlotte Jepsen

Morten Bennedsen, Professor, CBS Morten Bennedsen

Download materiale


Ejerskifte rapport

Download rapport


Sammenfatning af rapport om ejerskifte

Download rapport

Alle analyser er udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture

Paneldebat om det gode ejerskifte med Christian Frigast, Nils Henrik Wegener, Henrik Fich og Carsten Gomard.

Paneldebat om det gode ejerskifte med Christian Frigast, Nils Henrik Wegener, Henrik Fich og Carsten Gomard.

Morten Bennedsen fremlagde rapportens hovedresultater og forklarede hvorfor planlægning skaber værdi på virksomhedernes bundlinje.

Morten Bennedsen fremlagde rapportens hovedresultater og forklarede hvorfor planlægning skaber værdi på virksomhedernes bundlinje.

Ved konferencen blev rapportens resultater overrakt til erhvervsminister Brian Mikkelsen, som fortalte om regeringens visioner for ejerskifter.

Ved konferencen blev rapportens resultater overrakt til erhvervsminister Brian Mikkelsen, som fortalte om regeringens visioner for ejerskifter.