Axcelfuture

Konference 2013 – Investeringsgab truer danskernes velfærd

Danmark står midt i en historisk investeringskrise. Det danske produktionsapparat forfalder fordi der afskrives mere ned der investeres. Investeringsgabet er på 38 mia.kr og hvis ikke der gøres noget vil det på sigt koste vækst og endnu flere arbejdspladser.

Konferencens agenda og fokus

Fredag d. 18. januar 2013 holdt Axcelfuture en konference med deltagelse af 4 ministre, ledende politikere og erhvervsfolk samt repræsentanter fra toppen af erhvervsorganisationer og fagbevægelse.

Udgangspunktet var den investeringskrise som truer væksten og arbejdspladser i de danske virksomheder.

Copenhagen Economics havde for Axcelfuture udarbejdet en række analyser, der viser at produktivitet og konkurrencekraften både før og efter krisen i 2008 er blevet udhulet.

Mange arbejdspladser er flyttet ud og udenlandske virksomheders interesse for at investere i Danmark er så svækket, at Danmark nu har et stort undenskud på investeringsbalancen sammenlignet med vores nærmeste konkurrenter.

Bruttokatalog over policy forslag til forbedring af investeringsklimaet

På konferencen blev der fremlagt 18 konkrete forslag til forbedring af investeringsklimaet i Danmark, så der igen skabes vækst og flere arbejdspladser. Deltagerne kunne undervejs kommentere og give deres mening til kende bl.a via iPads.

Axcelfuture

Økonomi og indenrigsminister Margrethe Vestager diskuterer investeringskrisen med Nordeas direktør Michael Rasmussen og adm. Direktør for Danfoss, Niels B. Christiansen

Axcelfuture

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen lytter opmærksomt til de præsenterede forslag til forbedring af investeringsklimaet i Danmark, som kan skaffe vækst og flere arbejdspladser

Axcelfuture

Med på konferencen var ledende repræsentanter fra industrien, erhvervsorganisationer, fagbevægelse og det politiske liv.

Axcelfuture

Lars Løkke Rasmussen, Venstre, deltog også i debatten om, hvordan vi ændrer rammebetingelserne og øger industriens investeringer, så der skabes øget velstand.

Axcelfuture

Novo Nordisk Direktør Lars Rebien fortæller om virksomhedens investeringsplaner og kravene, hvis investeringerne i dansk produktion skal øges.

Axcelfuture

Axcelfutures formand Christian Frigast byder velkommen til konferencen og opfordrer til en åben diskussion om, hvordan vi lukker investeringsgabet og skaber øget vækst og flere arbejdspladser i industrien

Download materiale

Januar 2013
Sammenfattet kompendium
Download sammenfattende kompendium af Copenhagen Economics analyser

Download rapport

Januar 2013
Rapport 1
Rapporten tager temperaturen på Danmark som investeringsland og vurderer hvordan det står til med investeringerne i dansk erhvervsliv.

Download rapport

Januar 2013
Rapport 2
Det lave investeringsniveau er i den økonomiske debat koblet sammen med bankernes mere tilbageholdende kreditpolitik. Rapporten fremhæver behovet for en bredere debat om, hvordan man kan fremme adgangen til risikovillig kapital til dansk erhvervsliv.

Download rapport

Januar 2013
Rapport 3
Rapporten redegør for vækst, jobskabelse og investeringer i de danske industrivirksomheder inden for segmenter opdelt efter størrelse.

Download rapport

Februar 2013
Rapport 4
Skat på virksomheder og ejere øger kravet til indtjeningen og reducerer dermed investeringerne. Spørgsmålet er, hvor stor denne effekt er, og hvordan det danske skattesystem i den sammenhæng placerer sig internationalt.

Download rapport

Januar 2013
Præsentation 1
Præsentationen beskriver omfanget af industriens outsourcing af produktionsjobs og konsekvenserne på kort og lang sigt.

Download rapport

Januar 2013
Præsentation 2
Præsentationen ser på udviklingen i udenlandske investeringer i Danmark og danske virksomheders investeringer i udlandet samt konsekvenserne.

Download rapport

Februar 2013
Forslag til forbedring af investeringsklimaet
Se de 10 forslag til forbedring af investeringsklimaet, som der var størst opbakning til på konferencen ud af bruttokatalogets 18 forslag.

Download rapport

Januar 2013
Bilag
Bilag til rapporterne

Download rapport

Alle analyser er udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture

DELTAGERLISTE PÅ AXCELFUTURE KONFERENCEN 2013

Politikere

Økonomi- og Indenrigsministeren

Finansministeren

Beskæftigelsesministeren

Handels- og Investeringsministeren

Frank Jensen
Overborgmester

Lars Løkke Rasmussen
Partiformand, Venstre

Lars Barfoed
Partiformand, Det Konservative Folkeparti

Henrik Sass Larsen
Gruppeformand

Erhverv og organisationer

Claus Jensen
Formand, Dansk Metal

Jan Kæraa Rasmussen
Cheføkonom, LO

Sekretær Ejner K. Holst
LO

Poul Erik Skov Christensen
Formand, 3F

Simon Tøgern
Formand, HK Privat

Jens Klarskov
Adm. direktør, Dansk Erhverv

Karsten Dybvad
Adm. direktør, DI

Henrik Heideby
Adm. direktør, PFA

Eivind Kolding
Adm. direktør, Danske Bank

Michael Rasmussen
Bankdirektør, Nordea

Lars Rebien Sørensen
Adm. direktør, Novo Nordisk

Flemmin Besenbacher
Bestyrelsesformand, Carlsbergfondet

Jørgen Tang-Jensen
Adm. direktør, Velux

Flemmin Borreskov
Adm. direktør, Realdania

Hans Jørgen Whitta-Jacobsen
Overvismand, Det Økonomiske Råd

Mads Ryder
Adm. direktør, Royal Copenhagen

Jesper Andersen
Adm. direktør, Mita-Teknik

Bent Jensen
Adm. direktør, Linak

Henrik Sørensen
Adm. direktør, Desmi

Søren Thorup Sørensen
Adm. direktør, Kirkbi

Bestyrelse

Christian Frigast
Managing Partner, Axcel

Lars Munch
Adm. direktør, JP/ Politikens Hus

Caroline Vagner Rosenstand
Associate Director, Axcel

Peter Schütze
Bestyrelsesformand

Hanne B. Sørensen
Adm. direktør, Maersk Tankers

Advisory Board

Søren Kyllebæk
Adm. direktør, Rosenstand & Kyllebæk

Finn Lauritzen
Adm. direktør, Öresundskomiteen

Helge Sigurd Næss-Schmidt
Partner, Director of Economics, Copenhagen Economics

Palle Smed
Palle Smed Kommunikation

Joachim Sperling
Direktør, Axcelfuture

Martin H. Thelle
Partner, Managing Director, Copenhagen Economics