Axcelfuture

Konference 2014 - mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder

Der eksisterer ikke en kreditklemme. Men for at kunne låne til vækst og nye arbejdspladser, så skal mange mindre- og mellemstore virksomheder have øget deres egenkapital.

KONFERENCENS AGENDA OG FOKUS

Axcelfuture afholdt fredag den 14. marts 2014 en konference på Nationalmuseet om den aktuelle investeringssituation i Danmark.

Deltagerne var blandt andet to ministre og ledende folketingsmedlemmer for oppositionen samt repræsentanter fra toppen af erhvervslivet, erhvervsorganisationer og fagbevægelse.

På konferencen blev der fremlagt og diskuteret en stribe konkrete forslag indenfor fem indsatsområder, der kan skabe vækst og nye arbejdspladser.

Indsatsområder og forslag var udarbejdet af Copenhagen Economics og Axcelfutures advisory board på basis af nogle dybtgående analyser om ”vækst og innovation i danske virksomheder”.

Forslagene fokuserer på at øge erhvervsinvesteringerne i Danmark og særligt, hvordan der tilføres mere risikovillig kapital i form af mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder, der beskæftiger halvdelen af industriens ansatte. Deltagerne kunne undervejs give deres mening til kende bl.a. via iPads.

Bruttokataloget over policy forslag kræver prioriteret indsat indenfor følgende fem indsatsområder:

  1. Nedbring omkostningerne per investeret krone

  2. Mere investorvenlig konkurslovgivning

  3. Mere aktive pensionskasser

  4. Nedsæt en Erhvervsskattekommission

  5. De ”bløde” rammevilkår herunder målrettet uddannelse til industrien

Confac, direktør Erling Holm

Der mangler risikovillig kapital til vækst. Her burde pensionskasserne træde til. Det kunne både give højere afkast og flere arbejdspladser. Confac, direktør Erling Holm

Robotool, direktør Leif Thomsen.

Vi siger her i huset, at du kan låne dine egne penge i banken. Det er ikke længere nok, at du står med en god business case. Du skal også være likvid. Robotool, direktør Leif Thomsen.

Rainmaking, direktør Martin Bjergegaard.

De skattemæssige rammebetingelser fremmer ikke i tilstrækkelig grad innovation og iværksætteri i Danmark. Og der er desværre ikke stemmer i en forbedring. Rainmaking, direktør Martin Bjergegaard.

Download materiale

Marts 2014
Sammenfattet kompendium
Læs det sammenfattende kompendie af Copenhagen Economic’s analyser om det danske investeringsklima og udfordringerne.

Download rapport

Marts 2014
Axcelfutures Investeringsindikatorer
Axcelfuture har udarbejdet tre indikatorer for at tage pulsen på investeringssituationen i Danmark netop nu. De tre indikatorer er: Axcelfuture Lead, Axcelfuture SME-Indeks og Axcel Future Barometer.

Download rapport

Marts 2014
Vækst og Innovation i Danske Virksomheder - analyse og forslagskatalog
Copenhagen Economics har for Axcelfuture udarbejdet en rapport, der indeholder analyser samt et forslagskatalog. ”Vækst og Innovation i Danske Virksomheder” kigger på det danske investeringsklima, og konkluderer med en stribe konstruktive forslag.

Download rapport

Alle analyser er udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture

Axcelfuture

Eivind Kolding, formand for Axcelfutures advisory board, taler om nødvendigheden af større egenkapital i de mindre og mellemstore virksomheder, hvis de skal vokse.

Axcelfuture

Christian Frigast, formand for Axcelfuture, byder velkommen til konferencen 2014, hvor temaet er vækst og innovation i danske virksomheder

Axcelfuture

Lars Nørby Johansen opfordrer fra salen Skatteminister Morten Østergaard til at nedsætte en Erhvervsskattekommission.

Axcelfuture

Carsten Dybvad fra DI stiller spørgsmål til Erhvervs- og vækst minister Henrik Sas Larsen om behovet for målrettede uddannelser til industrien.

Axcelfuture

Undervejs I konferencen var der afstemninger om investeringskrisen, og resultatet blev efterfølgende diskuteret.

Axcelfuture

Skatteminister Morten Østergaard fremlagde regeringens planer for beskatning af virksomheder.

DELTAGERLISTE PÅ AXCELFUTURE KONFERENCEN 2014

Politikere

Erhvervs- og vækstministeren

Skatteministeren

Frank Jensen
Overborgmester

Lars Løkke Rasmussen
Partiformand, Venstre

Kim Andersen
MF, Venstre

René Christiansen
MF, Dansk Folkeparti

Benny Engelbrecht
MF, Socialdemokratiet

Nadeem Farooq
MF, Radikale Venstre

Jesper Petersen
MF, Socialdemokratiet

Torsten Schack
MF, Venstre

Ole Sohn
MF, Socialdemokratiet

Erhverv og organisationer

Ole Steen Andersen
Bestyrelsesformand, DVCA

Flemming Besenbacher
Bestyrelsesformand, Carlsbergfondet

Thomas F. Borgen
Adm. direktør, Danske Bank

Lars Erik Brenøe
Executive Vice President, A.P. Møller-Mærsk A/S

Harald Børsting
Formand, LO

Per Christensen
Forbundsformand, 3F

Niels B. Christiansen
Koncernchef, CEO, Danfoss

Karsten Dybvad
Adm. direktør, DI

Thomas Iversen
Adm. Direktør, BRIMAS

Anders Jensen
Adm. direktør, Nordea Bank Danmark

Claus Jensen
Forbundsformand, Dansk Metal

Henrik Gade Jepsen
Koncernchef, ATP

Lars Nørby Johansen
Bestyrelsesformand

Claus Juhl
Adm. direktør, Københavns Kommune

Jan-Ole Hansen
Investeringschef/ CIO, Henrichsen & Co.

Henrik Heideby
Adm. direktør, PFA

Jørgen A. Horwitz
Adm. direktør, Finansrådet

Jens Klarskov
Adm. direktør, Dansk Erhverv

Laila Mortensen
Adm. direktør, Industriens Pension

Christian Motzfeldt
Adm. direktør, Vækstfonden

Bert Nordberg
Bestyrelsesformand, Vestas Northern Europe AB

Jannick Nytoft
Adm. direktør, DVCA

Helge Sigurd Næss-Schmidt
Partner, Director of Economics, Copenhagen Economics

Lars Rasmussen
President & CEO, Coloplast

Michael Rasmussen
Koncernchef, Nykredit

Sten Scheibye
Bestyrelsesformand, Novo Nordisk

Michael Baunsgaard Schreiber
Sekretariatschef, Københavns Kommune

Kim Simonsen
Formand, HK

Palle Smed
Palle Smed Kommunikation

Joachim Sperling
Direktør, Axcelfuture

Henrik Sørensen
Managing Director, Desmi

Peter Birch Sørensen
Professor, Økonomisk Institut

Søren Thorup Sørensen
CEO, KIRKBI

Martin H. Thelle
Partner, Managing Director, Copenhagen Economics

Leif Thomsen
Adm. Direktør, Robotool

Hans Jørgen Whitta-Jacobsen
Overvismand, Det Økonomiske Råd

Bestyrelse

Per Christensen
Partner, Axcel

Christian Frigast
Managing Partner, Axcel

Lars Munch
Adm. direktør, JP/ Politikens Hus

Caroline Vagner Rosenstand
Associate Director, Axcel

Peter Schütze
Bestyrelsesformand

Advisory Board

Ulla Brockenhuus-Schack
Managing Partner, SEED Capital

Poul Erik Skov Christensen

Peter Engberg Jensen

Eivind Kolding

Bjarne Graven Larsen
Adm. direktør, FIH Erhvervsbank

Peter Møllgaard
Professor, CBS

Thor Möger Pedersen
Tidl. skatteminister

Jørgen Huno Rasmussen

Jørgen Tang-Jensen
CEO, Velux