Axcelfuture | Advisory Board

Konference 2015 – Forsyningssektorens erhvervspotentiale

Axcelfuture afholdt fredag den 6. februar en konference på Nationalmuseet om Forsyningssektorens Erhvervspotentiale og hvordan det forløses, så der skabes vækst, eksport og flere arbejdspladser. Konferencen berørte også temaet; Investeringer og nye erhvervsmønstre i Danmark

HVORDAN FORLØSES POTENTIALET I FORSYNINGSSEKTOREN?

Forsyningssektoren spiller en afgørende erhvervspolitisk rolle og har indtaget en afgørende førerposition sammen med en række danske eksportorienterede virksomheder, som bl.a. Danfoss og Grundfos. Der er et stort og voksende eksportpotentiale i takt med at verden bliver mere ”grøn”, men den danske grønne omstilling, vil i det mindste en periode indebære øgede omkostninger i form af højere afgifter og priser på el, varme, vand, affaldshåndtering mv. Det kan svække konkurrenceevnen for danske virksomheder. Hvordan vi lægger det snit bedst muligt, er et afgørende spørgsmål for Danmark.

Axcelfuture har på den baggrund bedt et Advisory Board om at se nærmere på forsyningssektoren. Dels ved at se på om reguleringen i sektoren er hensigtsmæssig – herunder om hastigheden i den grønne omstilling er for voldsom - og derudover at vurdere det erhvervsmæssige potentiale i sektoren i forhold til forsyningssikkerhed, effektivitet, innovation og eksportpotentiale.

Ved konferencen blev også fremlagt en ny analyse om den danske erhvervsstruktur. Hvor vil arbejdspladserne ligge frem mod 2020, og hvilke erhverv er mest produktive? Er regeringens mål om at skabe 150.000 nye jobs realistisk?

Hvad kan vi få ud af øget konsolidering? Mads Lebech

Hvordan er governance i forhold til investering og vækst? Finn lauritzen

Hvor stort er erhvervspotentialet og hvordan forløses det? Lars Andersen

Download materiale

Februar 2015
Sammenfattet kompendium, Forsyningssektorens Erhvervspotentiale

Download rapport

Februar 2015
Sammenfattet kompendium , Investeringer og nye erhvervsmønstre i Danmark

Download rapport

Februar 2015
Rapport – Investeringer og nye erhvervsmønstre i Danmark

Download rapport

Februar 2015
Rapport – Forsyningssektorens Erhvervspotentiale

Download rapport

Alle analyser er udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture

Mads Lebech

Mads Lebech, formand for Axcelfutures Advisory Board, taler om Advisory Boardets analyser og anbefalinger.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen i den varme stol, hvor han svarer på spørgsmål om regeringens planer for forsyningssektoren.

Axcelfuture paneldebat

Paneldebat om forsyningssektorens erhvervspotentiale i forhold til konsolidering og systemeksport

Skatteminister Benny Engelbrecht

Skatteminister Benny Engelbrecht taler om finansiering af den grønne omstilling.

Torben Møger Pedersen, Adm. Direktør PensionDanmark

Torben Møger Pedersen, Adm. Direktør PensionDanmark fortæller om pensionsselskabers interesse for investeringer i forsyningssektoren

Lars Løkke, Venstres Formand

Lars Løkke, Venstres Formand, diskuterer forsyningssektorens behov for god governance med Christian Frigast, formand for Axcelfuture og Managing Partner i Axcel.

DELTAGERLISTE PÅ AXCELFUTURE KONFERENCEN 2015

Politikere

Erhvervs- og vækstministeren

Skatteministeren

Lars Løkke Rasmussen
MF, Partiformand Venstre

Kim Andersen
MF, Venstre

Steen Gade
MF, Socialistisk Folkeparti

Jens Joel
MF, Socialdemokratiet

Lars Chr. Lilleholt
MF, Venstre

Brian Mikkelsen
MF, Det Konservative Folkeparti

Frank Jensen
Overborgmester

Erhverv og organisationer

Ole Gjessø Andersen
Bestyrelsesformand, Danske Bank

Ole Steen Andersen
Bestyrelsesformand, DVCA

Peter Rønnest Andersen
CFO, Haldor Topsøe

Jørgen Bardenfleth
Bestyrelsesmedlem

Torkil Bentzen
Bestyrelsesformand

Flemming Besenbacher
Bestyrelsesformand, Carlsbergfondet

Lars-Erik Brenøe
Direktør, A.P. Møller-Mærsk

Christian Bamberger Bro
Partner, Axcel

Helle Osmer Clausen
Kontorchef, Erhvervs- og Vækstministeriet

Lars Cordt
Director, Axcel

Michael Dithmer
Departementschef, Erhvervs- og Vækstministeriet

Anette Eberhard
Direktør, EKF

Thomas Egebo
Departementschef, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Kim Graugaard
Viceadm. direktør, DI

Jan-Ole Hansen
Investeringsdirektør, North-East Family Office

Anna Louise Højbjerg Henrichsen
Public Affairs Manager, Danfoss

Ole Hvelplund
Adm. direktør, NGF Nature Energy

Mads Jakobsen
Country Senior Executive, Nordea Bank Danmark

Peter Damgaard Jensen
Adm. direktør, PKA

Peter Engberg Jensen
Bestyrelsesmedlem

Lars Nørby Johansen
Bestyrelsesformand

Kamma Holm Jonassen
Vicedirektør, Dansk Affaldsforening

Susanne Juhl
Adm. direktør, HMN Naturgas

Jens Klarskov
Adm. direktør, Dansk Erhverv

Søren Kyllebæk
Adm. Direktør, Rosenstand & Kyllebæk

Carl-Emil Larsen
Direktør, Danva

Leo Larsen
Adm. direktør, Sund & Bælt

Søren Larsen
Adm. direktør, Grontmij

Anders Lavesen
Partner, Kromann Reumert

Jens Lundsgaard
Erhvervsdirektør, Erhvervs- og Vækstministeriet

Peder Lundquist
Afdelingschef Finansministeriet

Jens Moberg
Bestyrelsesformand, Grundfos & PostNord

Kim Mortensen
Adm. direktør, Dansk Fjernvarme

Poul Arne Nielsen
Bestyrelsesformand, Dansk Energi

Bert Nordberg
Bestyrelsesformand, Vestas

Jannick Nytoft
Adm. direktør, DVCA

Helge Sigurd Næss-Schmidt
Partner, Director of Economics, Copenhagen Economics

Birgit W. Nørgaard
Bestyrelsesformand, Bestyrelsesforeningen i Danmark

Helge J. Pedersen
Chief Economist, Nordea

Torben Möger Pedersen
Adm. direktør, PensionDanmark

Jukka Pertola
CEO, Siemens

Jørgen Huno Rasmussen
Bestyrelsesformand, Lundbeckfonden og Trygfonden

Lars Rasmussen
Adm. direktør, Coloplast

Lars Schrøder
Adm. direktør, Aarhus Vand

Jacob H. Simonsen
Direktør, Dansk Affaldsforening

Kim Simonsen
Formand, HK

Kim Nøhr Skibsted
Koncernkommunikationsdirektør, Grundfos

Palle Smed
Rådgiver, Palle Smed Kommunikation

Carsten Stendevad
CEO, ATP

Anders Stouge
Vicedirektør, Dansk Energi

Henrik Sørensen
Managing Director, DESMI

Peter Birch Sørensen
Professor, Økonomisk Institut

Jørgen Tang-Jensen
CEO, VELUX

Martin Hvidt Thelle
Partner, Managing Director, Copenhagen Economics

Lars Therkildsen
Adm. direktør, HOFOR

Henrik Thomasen
Chefkonsulent, Finansministeriet

Jakob Thomasen
Adm. direktør, Mærsk Olie og Gas

Emilie Tuxen
Axcelfuture

Lars Tveen
Divisionsdirektør, Danfoss District Energy

Bestyrelse

Per Christensen
Partner, Axcel

Christian Frigast
Managing Partner, Axcel

Eivind Kolding
Adm. direktør, Novo

Peter Schütze
Bestyrelsesformand

Joachim Sperling
Direktør, Axcelfuture

Advisory Board

Mads Lebech (formand)
Adm. direktør, Industriens Fond

Preben Birr-Pedersen
Adm. direktør, Clean

Ditlev Engel
Bestyrelsesformand, tidl. koncernchef Vestas Wind Systems

Claus Juhl
Partner, Struensee & Co.

Finn Lauritzen
Adm. direktør, Öresundskomiteen

Lars Andersen
Direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Jens Jørgen Madsen
Tidl. direktør, Grundfos

Knud Pedersen
VP, DONG Energy

Ole Sohn
MF, tidl. Erhvervsminister, Socialdemokratiet

Jens-Christian Stougaard
Direktør, PensionDanmark