Advisory Boarded 2016

Konference 2016 – Bedre uddannelser til gavn for Danmarks velstand og velfærd

Axcelfuture afholdt fredag d. 4. Marts en konference på Borups Højskole om, hvordan vi i Danmark får mere ud af de massive investeringer i vores uddannelsessystem. En række eksperter kom her med deres bud på, hvad der skal til.

Hvad skal der til?

Vores uddannelsessystem er måske ikke helt så godt, som vi går rundt og bilder os selv ind. Derfor har Axcelfuture nedsat et Advisory Board bestående af en række fremtrædende eksperter og bedt dem om, sammen med Copenhagen Economics, at undersøge uddannelsessektoren og komme med konkrete forslag til forbedringer.

Axcelfutures Advisory Board består af:

Carsten Koch (formand)
Fhv. minister og formand for Beskæftigelsesrådet

Lars Andersen
Direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Mads Krogsgaard Thomsen
Koncerndirektør for forskning og udvikling hos Novo Nordisk

Jens Moberg
Bestyrelsesformand i Grundfos og PostNord

Inge Mærkedahl
Fhv. direktør i Uddannelses og Forskningsministeriet

Jørgen Søndergaard
Fhv. direktør i SFI og formand for Kvalitetsudvalget

Stina Vrang Elias
Adm. direktør i Tænketanken DEA

Axcelfutures forslag til et mere bæredygtigt uddannelsessystem:

  1. I højere grad at basere optaget i det danske uddannelsessystem på en helhedsanalyse af samfundets kompetencebehov. Det kræver et betydeligt bedre analysegrundlag, end vi har i dag, men det er muligt og helt afgørende for at undgå de nuværende skævvridninger af udbud og efterspørgsel efter kompetencer.

  2. At justere det store optag på den del af de lange videregående uddannelser, som i overvejende grad er rettet mod beskæftigelse i den offentlige sektor.

  3. At styrke image og kvalitet i erhvervsuddannelserne, så vi når målet om, at 25-30% af en ungdomsårgang påbegynder en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Det betyder, at der skal færre på de gymnasiale uddannelser, hvor alt for mange af en ungdomsårgang I dag søger hen.

  4. At styrke uddannelseskvaliteten (bl.a. studieintensitet, feedback, inddragelse af forskning og kvalitetssikring af praktik) på de videregående uddannelser.

  5. At skærpe fokus på matematik på alle niveauer i uddannelsessystemet, herunder overveje at gøre matematik på B-niveau obligatorisk I det almene gymnasium.

  6. At styrke det samfundsmæssige afkast af vores uddannelsesinvesteringer ved at omlægge ressourcer fra SU til uddannelseskvalitet. Navnlig på de toårige kandidatuddannelser kan SU konverteres til lån, og hvis man omlægger det sjette SU-år til lån, kan man helt afskaffe fremdriftsreformen.

  7. At sikre bedre styringsmekanismer på institutionerne og styrke kvalitetsindikatorer – understøttet af et langt stærkere og mere strategisk ledelsesfokus på institutionerne.

Hvilke forventninger har Novo Nordisk til det danske udannelsessystem? Mads Krogsgaard Thomsen

Hvilke kompetencer skal de ufaglærte have i Grundfos moderne produktion? Finn Brøndum

Download materiale

Marts 2016
Sammenfattet kompendium - Bedre uddannelser til gavn for Danmarks velstand og velfærd

Download rapport

Marts 2016
Rapport - Uddannelse og fremtidens vækstjob

Download rapport

Marts 2016
Rapport - Erhvervsmæssige rammebetingelser, analyse af direkte investeringer fra udlandet

Download rapport

Marts 2016
Deltagerliste - konferencen 2016

Download rapport

Alle analyser er udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture

Lars Løkke Rasmussen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen var forhindret i at deltage på konferencen, men sendte en video hilsen.

Carsten Koch

Carsten Koch, Formand for Axcelfuture Advisory Board, præsenterede Axcelfutures 7 konkrete forslag til et mere bæredygtigt uddannelsessystem.

Ulla Tørnæs og Christine Antorini

Uddannelses- og Forskningsminister Ulla Tørnæs og Christine Antorini, Socialdemokratiet, i paneldebat med Carsten Koch.

Allan Polack

Spørgelysten var stor, her er det Allan Polack, administrerende direktør i PFA, der retter spørgsmål til paneldeltagerne.

Ralf Hemmingsen

Flere rektorer deltog på konferencen. Her er det Ralf Hemmingsen, Rektor Københavns Universitet, der stiller spørgsmål.

Ejner K. Holst

Også fagbevægelsen var stærkt repræsenteret bl.a ved Ejner K. Holst, Næstformand LO, der spurgte ind til vigtigheden af øget rekruttering til erhvervsuddannelserne

Troels Lund Poulsen

Erhvervs- og Vækstminister, Troels Lund Poulsen diskuterer sammen med Morten Bødskov, Socialdemokratiet Axcelfutures rapport om, hvordan vi forbedrer investeringsklimaet og tiltrækker flere direkte investeringer i Danmark.

Lars Munch, Eivind Kolding og Lars Nørby Johansen

Lars Munch, Eivind Kolding og Lars Nørby Johansen diskuterer ivrigt Axcelfutures oplæg til bedre uddannelser til gavn for Danmarks velstand og velfærd.

Christian Frigast

Axcelfutures Bestyrelsesformand Christian Frigast sammenfatter dagen og inviterer alle på drinks og snacks.