Offentligt-privat partnerskab

Et bedre samspil mellem den private og den offentlige sektor kan skabe vækst i hele Danmark.

HVORDAN SKAL EJERSKAB OG DRIFT AF FREMTIDENS OFFENTLIGE BYGNINGER SAMT INFRASTRUKTUR FINANSIERES OG ORGANISERES?

Investeringer og vedligeholdelse af offentlige bygninger og anlæg er afgørende for udviklingen af det danske samfund, men en række projekter bliver gennemført uhensigtsmæssigt med dårlig projektøkonomi til følge. Andre projekter bliver udskudt eller slet ikke gennemført, bl.a. på grund af barrierer for offentligt-private partnerskab (OPP).

Ved at satse mere på offentligt privat samarbejde om større udviklingsprojekter, kan man sikre en bedre kvalitet af investeringer til gavn for udviklingen af hele Danmark. Axcelfuture vil med dette projekt forsøge at kortlægge de eksisterende barrierer, som skal overvindes for at kunne realisere flere OPP-projekter, samt identificere mulige OPP-projekter og deres samfundsmæssige gevinster.