Axcelfuture

Hvad betyder investeringskrisen for beskæftigelse og vækst?

INVESTERINGSGAB PÅ 50 MIA.KR KOSTER 25.000 JOBS

Forud for Topmødet i 2013 mødtes en række ledende økonomer i januar samme år for at diskutere Copenhagen Economics analyser af det danske investeringsklima. I centrum for diskussionen var investeringskrisen og det oparbejdede investeringsgab på 50 mia.kr, der allerede har kostet 25.000 jobs og som betyder, at Danmark frem mod 2020 står til at miste yderligere 100.000 jobs, hvis ikke der gøres noget.

Udover en intens diskussion af analysernes konklusioner, så blev der på økonommødet også produceret en række forslag til løsninger på investeringskrisen. Forslagskataloget blev senere præsenteret og diskuteret på Topmødet.

Download materiale

Deltagerliste 2014

Download