Axcelfuture

Hvor står erhvervsinvesteringerne i Danmark – og hvordan finansierer vi vækst?

små og mellemstore virksomheder i vækstkrise

Forud for Topmødet 2014 mødtes en række ledende økonomer for at diskutere de analyser Copenhagen Economics har udarbejdet for Axcelfuture om investeringsklimaet i Danmark. I fokus var specielt de små og mellemstore virksomheders vækstkrise, som bl.a skyldes mangel på egenkapital. I tillæg til analyserapporterne bidrog et advisory board med Eivind Kolding som formand også til debatten blandt økonomerne med konkrete løsningsforslag. Konklusionerne fra økonommødet blev senere videregivet på Topmødet.

Download materiale

Download deltagerliste

Download