Axcelfuture

KONKURRENCEEVNEN SKAL OP, FØR OUTSOURCINGEN AF DANSKE INDUSTRIJOBS STOPPER

Der er forsvundet 100.000 industrijobs i Danmark fra 2000 til 2010. Fortsætter trenden står Danmark til at tabe et tilsvarende antal frem mod 2020, hvis ikke lønkonkurrenceevnen genoprettes. Outsourcing spiller en væsentlig rolle i nedgangen, idet der outsources ca. 5.500 industrijobs om året.

KONSEKVENSERNE AF OUTSOURCING

Danske industrivirksomheder outsourcer til udlandet, fordi de kan forøge deres indtjening markant –EBITDA kan ofte fordobles ved at outsource. De fleste danske industrivirksomheder outsourcer til de øvrige EU-lande. 23% outsourcer til de gamle EU-lande og 34% til de nye. Kina og Asien er i dag mindre vigtige. Potentialet for outsourcing til nabolande som Tyskland og Sverige er dog bremset noget op, som følge af den igangværende genopretning af lønkonkurrenceevnen. Personer, der mister deres job pga. outsourcing til udlandet, er arbejdsløse længere end andre, og når de kommer i job igen, bliver de dårligere lønnet end før – det rammer især lavtuddannede, som oplever 21% lavere indkomst.

Download materiale

Januar 2013
Præsentation 1: ”Outsourcing af produktionsjobs”
Præsentationen beskriver omfanget af industriens outsourcing af produktionsjobs og konsekvenserne på kort og lang sigt.

Download rapport

Alle analyser er udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture