Axcelfuture

Hvad betyder faldet i industriarbejdspladser for dansk økonomi?

Axcelfuture undersøger nu, hvordan erhvervsstrukturen i øjeblikket gennemgår store forandringer. Hvilken betydning har det for dansk økonomi og fordelingen af arbejdspladser? Og hvad kræver det af investeringer at nå regeringens 2020 målsætning om knap 150.000 nye jobs i den private sektor i 2020?

AKTUELT PROJEKT: SEKTORFORSKYDNINGER

Vi prøver at tegne et billede af industriens fremtidige Danmarkskort. Hvor vil virksomhederne placere sig fremover? Hvor stor en del af den samlede realkapital vil klumpe sig sammen i byerne? Vil tendensen til, at investeringslysten er størst i byerne blive forstærket? Vil urbaniseringskræfterne i sig selv bidrage til at afvikle dansk industri? Eller sker der en sund fornyelse, hvor højeffektive industrivirksomheder placerer sig tæt på vidensinstitutioner for at udvikle deres konkurrencekraft? Hvad kræver det af investeringer af at nå regeringens mål om flere private arbejdspladser?

København

Hvor stor en del af den samlede realkapital vil klumpe sig sammen i byerne?

København

Hvor vil virksomhederne placere sig fremover?