Axcelfuture

Axcelfuture Lead vækst i erhvervsinvesteringerne for 2017 og 2018

Axcelfutures Lead-indikatorer forudser en pæn vækst i erhvervsinvesteringerne i 2. kvartal 2017 på mellem 2,4 og 2,7 pct. For de kommende kvartaler frem til og med 1. kvartal 2018 forudser Lead-indikatorerne en fortsat svag vækst på ikke over 1 pct., stigende til 1,5 pct. i 2. kvartal 2018

SÅDAN BEREGNES AXCELFUTURE LEAD 1 og 2

Axcelfuture Lead har to elementer:

  1. - Lead 1: fremskrivning 2 kvartaler
  2. - Lead 2: fremskrivning 5 kvartaler

Fremskrivningerne er baseret på:

  1. Aktiekursindekset (OMX C20)
  2. Virksomhedernes produktion/ output (målt som den samlede bruttoværditilvækst (BVT) fraregnet offentlig forvaltning og boliger
  3. De private erhvervsinvesteringer

Download materiale

Juni 2017
Axcelfuture Lead juni 2017
Lead-indikatoren forudser en vækst for 2017 som helhed på stort set 0. Skønnet ligger væsentligt under prognoserne fra både De Økonomiske Råd og Finansministeriet. For mere information herom, download Axcelfutures lead prognose juni 2017

Download

December 2016
Axcelfuture Lead December 2016

Download

September 2016
Axcelfuture Lead September 2016

Download

Juni 2016
Axcelfuture Lead juni 2016

Download

Marts 2016
Axcelfuture Lead marts 2016

Download rapport

November 2015
Axcelfuture Lead November 2015
Mandag d. 7. december bragte Børsen en omtale af Axcelfutures fremskrivning af niveauet for erhvervsinvesteringer i 2016. Læs analysen her.

Download rapport

Januar 2015
Axcelfuture Lead 5. januar 2015
Axcelfuture har udarbejdet 2 indikatorer der fortæller, hvordan udviklingen i erhvervsinvesteringerne vil bevæge sig på kort - og lidt længere sigt i forhold til Finansredegørelsens forventninger.

Download rapport

Marts 2014
Axcelfuture Investeringsindikatorer
Axcelfuture har udarbejdet tre indikatorer for at tage pulsen på investeringssituationen i Danmark netop nu. De tre indikatorer er: Axcelfuture Lead, Axcelfuture SME-Indeks og Axcel Future Barometer

Download rapport

Januar 2013
Præsentation 2: ”Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet”
Sammenlignet med andre EU-lande tiltrækker Danmark ikke i samme omfang udenlandske investeringer. Udenlandske virksomheder har ikke øget omfanget af deres investeringer i Danmark siden 2000 og Danmark har i dag underskud på den såkaldte investeringsbalance. Analysen ser på, hvorfor udenlandske virksomheder investerer mindre og mindre i Danmark og hvilke konsekvenser det har.

Download rapport

Januar 2013
Bilag 1
Centrale begreber i investeringsanalyserne

Download bilag

Alle analyser er udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture