Axcelfuture

INGEN VOKSENDE ULIGHED I VELSTANDSFORDELINGEN I DANMARK

I kontrast til den offentlig mening om velstandsfordelingen i Danmark, så viser det sig, at den økonomiske ulighed i befolkningen ikke er vokset betydeligt i de sidste 20 år.

ANALYSE VISER STABILITET I VELSTANDSFORDELINGEN

Copenhagen Economics har for Axcelfuture udarbejdet en analyse, der viser udviklingen i indkomst og velstandsfordelingen i Danmark de seneste 20 år. Analysen er baseret på solide data fra OECD og undersøger udviklingen ud fra en række faktorer, herunder: 1. Distribution af indkomstskat 1. Pensionsopsparing 1. Værdi af fast ejendom

Analysens konklusion er klar:
”Fordelingen af indkomst og velstand har været nogenlunde stabil i de seneste 20 år i Danmark. Ser man på indkomst efter skat, er forskellen mellem højt- og lav tuddannede ikke vokset markant - lønningerne har alle fulgt trop. Hvad angår pensioner er uligheden faldet siden begyndelsen af 1980’erne, da pensionsopsparinger i dag er blevet langt mere udbredt blandt både faglærte og ufaglærte arbejdere. Den eneste stigning i uligheden er inden for fast ejendom. Denne ulighed fremgår imidlertid ikke mellem de forskellige indkomstgrupper, men mellem unge og gamle, især i de større byer.” Udtaler partner Sigurd Næss – Schmidt fra Copenhagen Economics, som har gennemført analysen for Axcelfuture .

Download materiale

August 2014
Fordeling af indkomster og formuer i Danmark
Skaber væksten i den globale økonomi gevinster for alle? Får de højtuddannede gevinsterne, mens de ufaglærte mister terræn..?…Og mens lønmodtagere taber relativt til virksomhedsejerne? Præsentation er udviklet som baggrund for Axcelfutures diskussion om indkomstfordeling i Danmark ved Folkemødet på Bornholm 2014.

Download

Alle analyser er udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture