inversteringer

danmark som investeringsland

 
Axcel_Exhausto_web03.jpg
 

investeringskrise truer dansk velstand

Investeringerne i industrien er historisk vokset med ca. 1,5 % om året. Denne stigningstakst skal bevares, for at høj løn og beskæftigelse kan fastholdes. Men investeringerne i industrien bremsede op omkring 2003, og et investeringsgab på 38 mia.kr har allerede kostet 100.000 arbejdspladser og truer nu Danmarks velstand.

Danmark befandt sig i 2013 i en historisk investeringskrise, som siden opbremsningen i 2003 kun blev værre. Investeringskrisen var ikke et rent konjunkturfænomen, som udsprang af den globale økonomiske krise, men bunder i et strukturelt problem i den danske model.

 
 

DANSKE VIRKSOMHEDER AFSKRIVER MERE END DE INVESTERER

Sat i forhold til størrelsen af BNP har udenlandske virksomheder ikke øget omfanget af deres investeringer i Danmark siden 2000. De største danske virksomheder har derimod i samme periode fordoblet deres investeringer i udlandet. Derfor har Danmark underskud på den såkaldte investeringsbalance, der betyder, at produktion og beskæftigelse flytter ud af landet.

Læs her nogle af de tidligere rapporter fra Axcelfuture om investeringsklimaet i Danmark og Danmarks attraktivitet i forhold til udenlandske investeringer.