GLobalisering

Hvordan øger vi globaliseringens gevinster for Danmark gennem øget samhandel og arbejdskraftens frie bevægelighed?

 
Xi Jinping og Donald Trump - Globalisering har de senste år været hårdt truet af den handelskrig USA og Kina har ført. Dette var én af årsagerne til, at Axcelfuture har sat fokus på globalisering.

Xi Jinping og Donald Trump - Globalisering har de senste år været hårdt truet af den handelskrig USA og Kina har ført. Dette var én af årsagerne til, at Axcelfuture har sat fokus på globalisering.

GLOBALISERINGENS GEVINSTER OG UDFORDRINGER

Som en lille, åben økonomi er Danmark dybt afhængig af globaliseringen. Men globaliseringen møder i disse år modstand fra Brexit, USA’s valg af en protektionistisk præsident og fra et generelt pres på opbakningen til international handel og åbne grænser.

Storbritanniens udtræden af EU svækker den sammenhængskraft, som ellers i afgørende grad bidrager til velstanden herhjemme og globalt. Det globale handelssystem kan også lide permanent skade af den handelskrig, som Donald Trump har udløst over for især Kina, men omvendt er det også nødvendigt at påpege over for Kina, at der ikke i alle tilfælde bliver spillet efter reglerne.

Disintegration og protektionisme er kun én side af truslen mod globaliseringen. Som arbejdet i Axcelfutures advisory board viser, går offentlighedens dybe erkendelse af gevinsterne ved international handel ikke igen i samme omfang, når det kommer til at lette virksomhedernes adgang til højtuddannet udenlandsk arbejdskraft. Axcelfutures arbejde er mundet ud i en række anbefalinger, som forhåbentlig kan berige den hjemlige debat og måske også føre til, at vi bedre kan høste gevinster ved globaliseringen fremover.

Projektets værdi ligger også i at kunne fortsætte diskussionen om fordele og ulemper ved globaliseringen. Rapporten dokumenterer, at det danske samfund har vundet stort på globaliseringen, og at vi kan tabe afgørende momentum som følge af den igangværende opbremsning i globaliseringen.