Globalisering

Danmark er en lille, åben økonomi og er dybt afhængig af international handel og økonomisk åbenhed.

 
Axcel__Cph_airphoto_Low20162016_001.jpg

PARTNERSKAB FOR BÆREDYGTIG GLOBALISERING

Axcelfutures Partnerskab for Bæredygtig Globalisering skal levere evidensbaserede analyser og ny viden om internationale handels- og investeringsforhold, der påvirker dansk økonomi, danske virksomheder og danske forbrugere.

Vi skal identificere trusler mod globaliseringen og anvise veje til, hvordan globaliseringen i endnu højere grad kan medføre bæredygtig fremgang i levestandarderne for flere mennesker.

Få mere viden om partnerskabet her