INVESTERING – TEKNOLOGI – VELSTAND – JOBS

 

Axcelfuture er erhvervslivets tænketank og arbejder for at fremme et sundt investeringsklima, fordi investeringer understøtter teknologisk udvikling, jobskabelse og bæredygtig økonomisk vækst til gavn for det danske samfund.

Hvad vil axcelfuture arbejde for?

  • Danmarks vækstpotentiale skal øges. Det skal ske gennem produktivitetsforbedringer, der kommer af flere investeringer og brug af ny teknologi.

  • Dansk erhvervsliv skal have konkurrencedygtige rammebetingelser, ikke mindst på erhvervsskatteområdet i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med.

  • Samspillet mellem den offentlige sektor og private virksomheder skal forbedres markant. Det gælder også mere erhvervsrettet forskning og mere uddannelse rettet mod erhvervslivets behov.

  • Danmark skal være en forkæmper for international frihandel og økonomisk åbenhed.

Missionen skal nås ved at:

  • Skabe ny viden gennem analyser og forskning – gerne gennem partnerskaber

  • Udarbejde anbefalinger og forslag, som kan skabe ny politik eller inspirere erhvervslivet

  • At samle virksomheder, politikere, eksperter, forskere og beslutningstagere generelt i advisory boards, arbejdsgrupper, netværksarrangementer, møder, konferencer og rapporter

  • At deltage i den offentlige debat inden for tænketankens arbejdsområde

Læs mere om Axcelfuture her

 
 
 

 

AXCELFUTURE ANERKENDER FN’S 17 VERDENSMÅL OG VIL I SIT ARBEJDE NAVNLIG FOKUSERE PÅ

 
 
 
E_SDG goals_icons-individual-rgb-04.png

Gode uddannelser skaber vækst og velstand.

 
E_SDG goals_icons-individual-rgb-07.png

Bæredygtig energi bedrer klimaet og viser Danmarks førerposition.

 
E_SDG goals_icons-individual-rgb-08.png

Gode jobs og økonomisk vækst gennem handel og investeringer i F&U.

 
E_SDG goals_icons-individual-rgb-09.png

Innovation og infrastruktur gennem investeringer i teknologi.

 
E_SDG goals_icons-individual-rgb-17.png

Partnerskaber for handling.