Offentligt-Privat Partnerskab

Offentlig-private partnerskaber (OPP) forbedrer samspillet mellem private virksomheder og den offentlige sektor.