Vækst og arbejdskraft

Alt tyder på, at Danmark kunne have gavn af at udnytte ledig arbejdskraft, herunder flygtninge. Det vil øge arbejdsudbuddet og dermed også væksten.

 
Alt tyder på, at Danmark kunne have gavn af at udnytte ledig arbejdskraft, herunder flygtninge.

Alt tyder på, at Danmark kunne have gavn af at udnytte ledig arbejdskraft, herunder flygtninge.

10.000 FLERE FLYGTNINGE I JOB KAN ØGE VELSTANDEN

19.000 nytilkomne flygtninge og familiesammenfør te under det såkaldte integrationsprogram er i dag uden job. Sidste år brugte Danmark 2,6 mia. kr. på integrationsydelsen.

Der til kom 1,1 mia. kr. på diverse integrationsprogrammer. Med de rette tiltag bør op mod halvdelen af de 19.000 kunne komme i arbejde – og dermed spare kommunerne og staten for ca. 1,5 mia. kr. om året. Det er målet for en arbejdsgruppe nedsat af Axcelfuture med borgmester Thomas Gyldal Petersen (S) i spidsen. 

Bliver målet indfriet, løser det halvdelen af målet i regeringens nye 2025-plan om, at der skal være 20.000 færre på offentlig forsørgelse. Det kan skønsmæssigt øge Danmarks BNP med op mod 4 mia. kr. af de 45 mia. kr., regeringen vil hente ved øget arbejdsudbud.

Arbejdsgruppen er kommet frem til 17 forslag, der kan bringe flygtninge og virksomheder tættere på hinanden.

Analysen er omtalt af Danske Kommuner