Axcelfuture fokuserer på følgende fire arbejdsområder