Investeringer

Danmarks vækstpotentiale skal øges. Det skal ske gennem højere produktivitet, der kommer af flere investeringer og brug af ny teknologi.