investeringer

investeringer og nye ERHVERVSMØNSTRE

 
Axcel__Office_Cph_Hi2016_030.jpg
 

INDUSTRIARBEJDSPLADSERNE RISIKERER AT FALDE

I 1980 var der over 500.000 industriarbejdspladser i Danmark. I 2020 er der risiko for, at tallet vil være faldet til ca. 200.000. Behøver vi at være urolige for den udvikling, eller kan vi regne med, at de tabte industriarbejdspladser bliver erstattet af gode servicejobs? Svaret er et både og. Det viser sig rent faktisk, at der er opstået masser af nye servicejobs, men problemet er bare, at det langt fra er alle servicejobs, der bidrager til at vi rent faktisk får et rigere samfund. Fremstillingssektoren er ekstremt produktiv, sikrer en masse eksport og skaber en hel række følgejobs i andre brancher. Derfor er et Danmark uden fremstillingsvirksomhed et fattigere Danmark.