INVESTERINGER

KUNSTIG INTELLIGENS

 
download.png

KUNSTIG INTELLIGENS ER FREMTIDEN

Kunstig intelligens er essensen af det nye forretningsparadigme, en ny måde at etablere monopoler og eliminere konkurrencen. Algoritmer og dataanalyse muliggør innovationer i alle aspekter af erhvervslivet og det bredere samfund. Uanset hvilken industri man befinder sig i, må man forberede sig på en fremtid, hvor virksomheder ikke eksisterer, hvis ikke de er teknologidrevne.

Google, Amazon og Facebook har de seneste tre år været blandt de mest værdifulde virksomheder i USA. Deres markedsværdi er direkte relateret til deres adgang til brugerdata og deres evne til at behandle denne information ved brug af algoritmer. Jo mere data de har, des mere værdi kan de skabe.

Samtidigt har Facebook været beskyldt for overtrædelser af retten til privatliv og for at være en trussel mod demokratiet, Google for at monopolisere viden og Amazon for at skabe et e-handelsmonopol. Sagens kerne er, at vi nødvendigvis må lære af både deres succeser og af deres fiaskoer.

Netop nu ser vi kunstig intelligens blive integreret i alle aspekter af erhvervslivet, samfundet og vores egne private liv. Kunstig intelligens er allerede ved at overtage på utallige områder. Tænk bare på hvordan vi shopper, hvordan vi opsøger information og hvordan vi vælger underholdning. Det er nødvendigt, at vi tænker grundigt over, hvordan vi yderligere kan udnytte potentialet af kunstig intelligens på en bæredygtig og etisk forsvarlig måde.

Nordiske virksomheder er dygtige til at implementere nye teknologier, men det kan være en udfordring at nå ud over testfasen, hvilket hæmmer deres konkurrenceevne over tid. Hvordan kan vi udvikle klart digitalt lederskab og hvilken rolle kan politikerne spille i at kontrollere kunstig intelligens?

HOW ARTIFICIAL INTELLIGENCE WILL TRANSFORM NORDIC BUSINESSES

I forbindelse med Axcels Company Day 2019 har McKinsey & Company udarbejdet en rapport, der ser på hvilken indflydelse kunstig intelligens vil få på nordiske virksomheder. Her vurderes det blandt andet, at der stadig ligger et stort uforløst potentiale i at være first-mover/fast-follower, da man endnu ikke har nået et tipping point for, hvor marginerne presses markant for sene efterfølgere. Det konkluderes yderligere, at nordiske topchefer generelt undervurderer relevansen af kunstig intelligens og overvurderer talentudfordringen. Dog er netop manglen på talent, strategi og teknologisk infrastruktur nogle af de største barrierer for integreringen af kunstig intelligens i nordiske virksomheder.

SÅDAN VINDER DANMARK I KAPLØBET OM KUNSTIG INTELLIGENS

Axcelfutures cheføkonom og vicedirektør Thomas Bernt Henriksen har sammen med forfatter og digital ekspert, Peter Svarre, udarbejdet et notat, der ser på, hvordan Danmark kan vinde i kapløbet om kunstig intelligens. Her defineres fem konkrete udfordringer i regerings detaljerede nationale strategi for kunstig intelligens og der foreslås en række løsninger. Det foreslås blandt andet, at man etablerer et nationalt center for kunstig intelligens, nedsætter en arbejdsgruppe til at adressere erhvervslivets vigtigste udfordringer relateret til kunstig intelligens, at regeringen etablerer en national styrelse for kunstig intelligens til at sikre regulering i verdensklasse samt at Danmark aktivt deltager i den transnationale europæiske mission om at blive en global leder inden for kunstig intelligens.