INVESTERINGER

Hovedstaden som finansielt centrum

 
Axcel__Office_Cph_Low2016_004.jpg

DEN FINANSIELLE SEKTOR ER VIGTIG FOR HOVEDSTADEN

Lande med højt udviklede finansielle markeder har højere vækstrater - særligt har størrelsen på banksystemet og omsætningen på aktiemarkedet i forhold til BNP en positiv effekt. Et godt eksempel på et globalt finansielt centrum er City of London, hvor den finansielle sektor udgør 17% af Londons økonomiske aktivitet, hvilket er med til at gøre London til et meget attraktivt miljø for innovation og højvækstvirksomheder. Men også i vores naboland Sverige og i Schweiz, kan man notere sig lignende sammenhænge.

Hovedstadsregionen har også en stor og velfungerende finansiel sektor på udvalgte områder. Det skyldes ikke mindst vores store pensionsformue på ca. 3.500 mia. kr., som giver anledning til en omfattende investeringsaktivitet samt behov for tilknyttede ydelser. Samtidig ser vi, at der netop nu udvikles en række nye innovative teknologier indenfor finansielle services (Fintech), og det understreger de aktuelle muligheder.

PROJEKTBESKRIVELSE

Projektet skal sætte Hovedstadsregionen på dagsordenen, som finansielt centrum.

Der er to spor i projektet.

1: Politisk dagsorden.
Den politiske dagsorden handler om, at skitsere hvad en stærk finansiel sektor betyder i sig selv og for adgangen til risikovillig kapital for andre virksomheder - og dermed vækst i Danmark. Det afdækkes hvad den samfundsøkonomiske gevinst kan være ved at have en stærkere finansiel sektor. Og hvad der kan vindes ved en mere hensigtsmæssig finansiel regulering.

2: Forretningsmæssig dagsorden.
Denne del handler om at vurdere forretningsmulighederne for den finansielle sektor i Hovedstadsregionen, hvis den får en stærkere international position. Der gennemføres et fremstød over for udvalgte virksomheder og individer, der kunne overveje at placere sig i Hovedstadsregionen