INVESTERINGER

IPO-MARKEDET: Hvorfor bliver flere vækstvirksomheder børsnoteret i danmark?

 
Axcel__Office_Cph_Hi2016_022.jpg

Det er et problem for væksten i Danmark, at små og mellemstore virksomheder ikke har tilstrækkeligt adgang til egenkapital. Sverige har siden 2014 børsnoteret 81 virksomheder. I samme periode har vi i Danmark kun haft 4 regulære børsnoteringer. Axcelfutures forslag til hvordan vi får flere børsnoteringer blev fredag d. 29. April præsenteret på en stor konference i Børssalen, hvor de bagefter blev overrakt til Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen.

Danmarks IPO-marked har et større potentiale

I Danmark har IPO-markedet for virksomheder med en EV på under 3-5 mia. kr. været lukket siden en række dårlige børsnoteringer af mindre virksomheder op igennem 00’erne.

IPO-markedet i Danmark er forbeholdt større virksomheder – ud af 75 transaktioner, hvor EV har været over 1 mia. kr. har der kun været én enkelt børsnotering det seneste år (NNIT).

Når IPO-markedet for mindre virksomheder ikke fungerer, så vil det navnlig påvirke vækstvirksomheder, som netop er den type virksomheder, som egner sig bedst til børsmarkedet.

Det betyder endvidere, at en meget væsentlig fødekanal for tilførsel af risikovillig kapital er lukket ned, hvilket er et problem i forhold til investeringer i nye forretningsområder og dermed også på sigt arbejdspladser og vækst.