Offentligt-Privat partnerskab

Et bedre samspil mellem den private og den offentlige sektor kan skabe vækst i hele Danmark.

 

En aldrende befolkning og flytning mod byerne kommer samlet set til at presse de offentlige finanser i de kommende år. Den aldrende befolkning fordi offentlige udgifter til pensioner og pleje vokser samtidigt med, at skattegrundlaget falder. Flytning mod byer fordi den offentlige infrastruktur skal styrkes i de større byområder samtidigt med, at der bliver mindre behov for de bygninger, som allerede findes i områder med økonomisk stagnation eller tilbagegang.

Det kan imødegås ved at øge produktiviteten og kvaliteten i de offentligt finansierede ydelser.

Axcelfutures advisory board for OPP med Anders Eldrup og Jens Stenbæk som formænd fik til opgave at udarbejde anbefalinger til, hvordan Offentlige Private Partnerskaber i højere grad end i dag kan afhjælpe presset på den offentlige sektor.

Copenhagen Economics og Forskel (Claus Juhl) har på den baggrund udarbejdet et oplæg, der bl.a. belyser, hvor det giver mening at private aktører spiller en større rolle i forvaltningen af offentlige investeringer; de praktiske erfaringer i Danmark med OPP-projekter; det fremadrettede potentiale for OPP-projekter i Danmark, den samfundsmæssige værdi af dette, og i hvilket omfang vil det løfte produktiviteten.