Vi tror på, at vi ved at samle folk på tværs af politiske interesser, skaber de bedste resultater

 
 
arbejdsprincipper.PNG

Axcelfuture blev oprindeligt skabt på grundlag af en donation fra medarbejderne i Axcel og siden også projektstøtte fra eksterne partnere med det formål at fremme investeringsklimaet i Danmark.

Alle projekter i Axcelfuture har som mål at skabe værdi for samfundet i form af velstand, jobs eller bedre og mere bæredygtig udnyttelse af Danmarks ressourcer. Og vi peger på, hvor der kan skabes bedre rammebetingelser.

 


 

Resultaterne af Axcelfutures arbejde

Axcelfuture har siden 2012 bidraget til at øge forståelsen af, hvad et godt investeringsklima betyder for danske virksomheder.

I kolonnen til højre kan du se en række af de resultater Axcelfuture har opnået i løbet af de sidste år:

 
 
LLR.PNG

Investeringsgab truer væksten

Hvad betød de manglende investeringer for Danmarks velstand? Kunne man få investeringernei vejret ved at øge afkastet af investeringer efter skat? Projektet bidrog til, at regeringen bl.a. valgte at sænke selskabsskatten fra 25% til 22%.

MERE EGENKAPITAL TIL SMV’ERNE

SMV-segmentet mangler egenkapital – ikke fremmedkapital. Der er for få børsnoteringer og ikke tilstrækkeligt med muligheder for at opbygge egenkapital, bl.a. som følge af høje kapitalskatter. Projektet fra 2014 åbnede op for, at der kom øget politisk fokus på SMV-segmentets kapitalforhold.

FORNY FORSYNINGSSEKTOREN

Forsyningssektoren er en dansk styrkeposition. Men der er behov for at gøre den mere effektiv. Efter Axcelfutures projekt fra 2015 har der været meget fokus på området i form af lovgivningstiltag og interne tiltag – bl.a. retningslinjer for corporate governance. Axcelfuture var katalysatoren.

BEDRE UDDANNELSER GAVNER VELSTAND OG VELFÆRD

Uddannelse er afgørende for Danmark. Men vi skal sikre, at de unge vælger de uddannelser, som der er efterspørgsel efter. Axcelfutures projekt fra 2016 bidrog til at åbne diskussionen om bachelorer på arbejdsmarkedet og om, at uddannelsessystemet i højere grad skal tilpasse sig erhvervslivets behov.

SKAL VI FRYGTE AMAZON?

Sammen med Boston Consulting Group pegede Axcelfuture i 2018 på de mulige konsekvenser for detailhandlen og forbrugerne af Amazons indtog. Rapporten satte en ny agenda i danske bestyrelseslokaler.