Vækst og arbejdskraft

BEDRE UDDANNELSER TIL GAVN FOR DANMARKS VELSTAND OG VELFÆRD

 
Uddannelse.jpg

Vi har nok en tendens til at bilde os selv ind, at fordi vi bruger mange penge på uddannelse, så er alt godt. Men trækker vi udgiften til SU fra, ligger vi faktisk kun i den bedrøvelige midte blandt de lande, vi normalt sammenligner os med. Det gør det relevant at se på omlægninger af de samlede uddannelsesudgifter.

HVORDAN HAR VI GJORT?

Axcelfuture har vurderet behovet for forskellige uddannelsesretninger i Danmark. Det sker på baggrund af en fremskrivning af den nuværende bestand af og tilgang til forskellige uddannelser, dvs. udbuddet af arbejdskraft med forskellige uddannelsesmæssige kompetencer,

og det kobles sammen med en fremskrivning af de forskellige brancher i den offentlige og private sektor og deres underliggende behov for forskellige uddannelsesretninger (efterspørgslen).

Fremskrivningen er et resultat af et sæt beregninger, som bygger på data fra Danmarks Statistik, Tænketanken DEA og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som er viderebearbejdet af Copenhagen Economics. Vurderingen af udviklingen i den offentlige sektor som aftager af kandidater fra universiteter og professionsbacheloruddannelser bygger på tal fra Finansministeriet.