LAD MEDARBEJDERE INVESTERE MED

 

AF JOACHIM SPERLING

Da slagterierne i Danish Crown diskuterede det kloge i at veksle løn med investeringer i deres arbejdsplads, handlede det om at bevare industrijob i Danmark. Det er blevet nemt at sende slagtesvin til udlandet, købe elektronik på nettet i stedet for i Fona eller flyve med Norwegian i stedet for SAS, for blot at nævne tre eksempler på, hvorfor lønnen i nogle brancher er under pres.

Med hvordan kan arbejdspladserne bevares i Danmark uden, at medarbejderne ensidigt tvinges ned i løn? Vejen går gennem øget produktivitet på den enkelte arbejdsplads, for ellers kan lønnen ikke stige. Og det kræver investeringer i nyt kapitalapparat.

Problemet er, at nogle virksomheder har svært ved at fremskaffe kapital, særligt hvis der er stor usikkerhed forbundet med investeringen.

En løsning kan være, at medarbejderne indskyder kapital i virksomheden via en ændret aflønningsmodel, og dermed bliver investorer i deres egen virksomhed. Så kan virksomheden investere, og dermed blive mere produktiv, og medarbejderne får bedre chancer for at beholde deres job og mere i løn.

Del risikoen og hent kapital

Ved at medarbejderne deler risikoen ve investeringen med ejerne af virksomheden, øges muligheden for at tiltrække kapital fra andre investorer.

Den økonomiske historie rummer mange forsøg på at holde liv i forældede forretningsmodeller.

I den forbindelse er det et åbent spørgsmål om det er hensigtsmæssigt, som i tilfældet med Danish Crown, at arbejdsgiveren “lover” medarbejdere, at produktionsanlæg ikke lukkes ned. Det øger ikke overlevelseschancerne for virksomheden, hvis markedskonditionerne skulle ændre sig. Men fordi vi i Danmark har været i en investeringskrise siden 00’erne, kan der i visse erhverv være behov for at styrke kapitalapparatet, for kun derved kan lønnen på sigt komme tilbage til sin ligevægt.

Det er ikke helt enkelt at aftalwe en lønnedgang og samtidig opnå en modydelse uden at den bliver skattepligtig. En model, som gør det muligt at få andel i en fremtidig succes i virksomheden er at give de ansatte aktieløn.

Men skiftende regeringer har afskaffet de fleste ordninger. Desuden er medarbejderaktier administrativt besværlige. En alternativ og bedre model er derfor at udstede medarbejderobligationer, fordi de kan udbredes til flere, og er meget enklere at håndtere.

Lovændring kan løse problem

En løsning kunne være at regeringen gav mulighed for at der kan tildeles medarbejderobligationer til en værdi på op til 10 pct. af de ansattes årsløn, som ikke lønbeskattes.

Hvis lønnen reduceres tilsvarende, kan virksomheden få øjeblikkelig fradrag for omkostningen, fordi der reelt er udstedt en form for aflønning, der umiddelbart skydes ind i virksomheden igen som lånekapital.

Det kan afklares, at der knyttes en rente til obligationen, der afhænger af virksomhedens driftsindtjening, så medarbejderen kan få adgang til fremtidig værdiskabelse. Det er på linje med den ændrede lønpakke - et forhandlingsspørgsmål. Aftalen kan begrænses til en fem-årig periode.

Alt dette kræver lovændringer, men vil stort set være provenuneutralt. For de virksomheder, der vælger at gå med i ordningen, kunne staten supplere med et 125 pct. fradrag for investeringer og efteruddannelse.

Det vil koste noget ekstra, men kan på sigt bidrage til at gøre Danmark rigere.

Bragt i Børsen