STORT UDENLANDSK INVESTERINGSGAB – ER DET ER PROBLEM?

 

AF JENS HJARSBECH

Danske virksomheder bliver stadig mere internationale og investerer derfor store summer penge i udlandet. Siden 2005 er de direkte investeringer, danske virksomheder har foretaget i udlandet, løbet op i hele 752 mia. kr. I samme periode har udenlandske virksomheder kun investeret i Danmark for 210 mia. kr. Danske virksomheders investeringslyst i udlandet er altså markant større end udenlandskes investeringslyst i Danmark, og det har resulteret i et investeringsgab på 542 mia. kr. Det lyder voldsomt, men er det et problem?

Der er ingen økonomisk naturlov, der siger, at der skal være balance på den konto, og gabet skyldes bl.a. det svulmende betalingsbalanceoverskud. De penge skal placeres igen, og der er ganske enkelt ikke tilstrækkelige investeringsmuligheder i Danmark. Faktisk er der flere fordele ved den trafik. Når danske virksomheder investerer i udlandet, kommer gevinsterne tilbage til Danmark i form af et afkast. Virksomhederne kan også blive klogere af det land og af den virksomhed, de har købt. Det gør den danske virksomhed mere produktiv og konkurrencedygtig.

Også den modsatte vej er der fordele. Det er godt for dansk økonomi, når udenlandske virksomheder investerer i Danmark. Har investeringen form af en ny fabrik, butik, datacenter eller lignende, skaber det økonomisk aktivitet. Først mens byggeriet pågår og dernæst, når byggeriet tages i brug. Er investeringen i form af helt eller delvist ejerskab af en dansk virksomhed, kan det tilføre den danske virksomhed knowhow, bedre processer mv. og dermed øge produktiviteten.

Men gabet er alligevel et problem – eller måske nærmere et symptom på et problem. De manglende udenlandske investereringer kan nemlig være et tegn på, at udlandet ikke ser Danmark som et særligt attraktivt land at investere i. Og det betyder mistet velstand. Hvis vi skal være bedre til at tiltrække investeringer udefra, kræver det et godt investeringsklima og gode rammebetingelser.

Når en virksomhed skal beslutte, hvor en investering skal ligge, ses der bl.a. på, hvor veluddannet og fleksibel arbejdsstyrken er, og om der er en stabil og fair lovgivning. Her klarer vi os godt. Omvendt kommer vi bagud på at være et lille marked og et lille sprogområde – men det kan vi ikke gøre noget ved. Det kan vi til gengæld hvad angår komplicerede skatteregler, høje kapitalskatter, og en selskabsskat, der ikke følger med, når andre lande sætter satsen ned. Vi må også se i øjnene, at det er blevet for svært at finde højt kvalificerede medarbejdere, og det kan sammen med høje lønomkostninger afholde udenlandske virksomheder fra at etablere sig i Danmark. Derfor skal vi sikre, at det kan betale sig at investere i Danmark, og at den rette arbejdskraft er til rådighed.

Bragt i Finans