ALLE MÅ BIDRAGE HVIS VI SKAL TILBAGE PÅ SPORET

 

AF JOACHIM SPERLING

Axcelfuture får et gok i nødden på Børsens lederplads tirsdag. Men for hvad? Åbenbart fordi vi fokuserer vores kræfter, er hvor vi selv har en viden - investeringer i erhvervslivet. Axcelfuture peger bl.a. på behovet for en erhvervsskattestrategi, der er integreret i erhvervspolitikken, og som kan give danske virksomheder ny luft.

Og i stedet for blot at forstå udgiftskrævende skattelettelser, har vi tilladt os t anvise mulige veje til at finansiere lettelserne - det er her Børsen finder et hår i suppen.

Måske kan et mindre finanspolitisk råderum betale en del af regningen, men hvis ikke man barberer voldsomt i den offentlige sektor, er det husholdningerne, der må finansiere lettelser for virksomhederne. Det er løsningen på¨kort sigt.

På længere sigt kan man effektivisere og dermed slanke den offentlige sektor, men det kan ikke finansiere erhvervsskattelettelser her og nu. Og i en situation, hvor ledigheden er på vej op, er det mindre klogt at skære i den offentlige sektor.

Det er baggrunden for, at vi kommer med flere finansieringsforslag, herunder at se på PAL-skatten og sænke rentefradragsretten - samt at arbejdsmarkedets parter fortsat holder lønnen i ro.

Surt og sødt i kataloget

Der er sure og søde ting i kataloget, og alle må bidrage, hvis vi skal have investeringerne tilbage på sporet.

I fredags fremlagde Axcelfuture så sin diagnose foran fire ministre, herunder finans- og økonomiministeren, ledende oppositionspolitikere, en lang tække topchefer, repræsentanter fra fagbevægelsen og erhvervsorganisationerne.

Det var et lukket møde, hvor deltagerne frit kunne give deres mening til kende. Dermed forsøgte vi at undgå det sædvanlige grøftegraveri, hvilket kan være yderst frugtbart, hvis der skal brede løsninger på bordet. Der var bl.a. enighed om, at være erhvsskatter skal ses som en integreret del af erhvervspolitikken.

Vores diagnose er, at danske virksomheder mangler at investere 50 mia. kr. i deres produktionsapparat, og at faldet i investeringerne er historisk stort. Mindst halvdelen af efterslæbet vil ikke blive indhentet, selvom konjunkturerne skulle vende og lønkonkurrenceevnen blive genoprettet.

Samtidig er vi blevet dårligere til at tiltrække udenlandske investeringer, hvilket skaber dårligere produktivitet og mindre velstand. Årsag: Vi har en række strukturelle udfordringer i form af et dårligt investeringsklima, og der skal sættes ind, både hvad angår skat, finansiering og øvrige rammebetingelser.

Vi konstaterer også, at de mindste danske virksomheder er mindre solide end større virksomheder, og at det kan være årsagen til, at det er blevet sværere at låne i banken. Derfor er der ingen vej udenom at øge mindre virkomsheders solditet.

Hvad er så kuren? Det skal være mere attraktivt at investere, så vi kan gøre os mere produktive. Kun derved kan vi bevare en høj løn og dermed den velfærd, vi kender i dag.

Midlerne hertil er mange: Lavere skat på investeringsafkast, bedre adgang til at aktivere pensionsformien til havn for danske virksomheder, mere konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor. Alt i alt har vi 15 forslag, heraf flere helt nye, der alle kan trække i den rigtige retning.

Frem mod 1. marts håber vi derfor, at Axcelfutures forslag vil indgå i debatten om en ny erhvervs- og jobpakke, som kan bringe Danmark videre.

Bragt i Børsen