Partnerskab for Bæredygtig Globalisering

 
Axcel__Cph_airphoto_Low20162016_001.jpg

Vi skal identificere trusler mod globaliseringen og anvise veje til, hvordan globaliseringen i endnu højere grad kan medføre bæredygtig fremgang i levestandarderne for endnu flere mennesker.

Partnerskab for Bæredygtig Globalisering skal levere evidensbaserede analyser og ny viden om internationale handels- og investeringsforhold, der påvirker dansk økonomi, danske virksomheder og danske forbrugere.

Få mere viden om partnerskabet her

 

Partnerskab for Globale Pensionsopsparere

 
Axcel__Cph_airphoto_Low20162016_007.jpg

Danske pensionskasser inkl. ATP og LD forvalter en formue på 4.200 mia. kr. En væsentlig del er investeret i udlandet, fordi det vil være umuligt at investere dem alle sammen i danske aktier, obligationer, huse og infrastruktur, og fordi det skaber værdi at investere og dermed diversificere sin portefølje globalt. Endvidere er danske pensionskasser som en konsekvens heraf afhængig af at samarbejde med mange udenlandske finansielle institutioner.

Partnerskabet er under udarbejdelse