Partnerskab for bæredygtig globalisering

Axcelfutures Partnerskab for Bæredygtig Globalisering.

 
Axcel__Cph_airphoto_Low20162016_001.jpg

Axcelfuture har samlet en koalition af personer, virksomheder, fonde og organisationer i Partnerskab for Bæredygtig Globalisering.

Partnerskab for Bæredygtig Globalisering skal levere evidensbaserede analyser og ny viden om internationale handels- og investeringsforhold, der påvirker dansk økonomi, danske virksomheder og danske forbrugere.

Vi skal identificere trusler mod globaliseringen og anvise veje til, hvordan globaliseringen i endnu højere grad kan medføre bæredygtig fremgang i levestandarderne for endnu flere mennesker.

Partnerskab for Bæredygtig Globalisering blev oprettet i sommeren 2019 og drives af Axcelfutures seniorøkonom Jens Hjarsbech i samarbejde med tidl. ambassadør Claus Grube. Claus Grube var formand for Axcelfutures advisory board om globalisering og er tilknyttet Axcelfuture som Senior Fellow.

Hør seniorøkonom Jens Hjarsbechs udsendelse i P1 d. 20. august 2019 her

Læs kronikken bragt i Politiken d. 21 august her

Partnerskabets aktuelle hovedtemaer:

Vejen mod FN’s 17 verdensmål gennem globalisering

Hvordan kan globalisering bidrage til, at verden når FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling? Vi vil dykke ned i de aftryk, danske virksomheder sætter og kan sætte gennem global udbredelse af bæredygtig teknologi.

Danske virksomheder i de globale værdikæder

En central egenskab ved globaliseringen er udvidelsen af de globale værdikæder. En stor del af dansk eksport afhænger af import. Hvordan har udvidede globale værdikæder påvirket danske virksomheder, og hvordan vil de ændres fremadrettet?

Partnere