FLYGTNINGE

 Alt tyder på, at Danmark kunne have gavn af at udnytte ledig arbejdskraft, herunder flygtninge. Det vil øge arbejdsudbuddet og dermed også væksten. Kommer flygtningene ikke i job, har det endvidere meget store menneskelige omkostninger.

Find analyser og rapporter fra projektet her