GLOBALISERING

Axcelfuture afholdt d. 22. november sin globaliseringskonference, med fokus på at belyse gevinsterne af international handel, samt det stigende behov for udenlandsk arbejdskraft til de danske virksomheder. Dagen bød på oplæg fra seniorøkonom Jens Hjarsbech, Axcelfuture, beksæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen, tidl. ambassadør Claus Grube og mange andre.

Find analyser og rapporter fra projektet her