INVESTERING ELLER BOBLER?

 

AF JOACHIM SPERLING

I løbet af årets første to måneder er danske aktier steget med ikke mindre end 17,6 pct. Det er mere, end selv jubeloptimister havde forventet på et helt år. Og for nylig har Danske Banks cheføkonom Steen Bocian udtrykt bekymring over boligprisernes himmelflugt. Stiger priserne ret meget mere i byerne, har kun de færreste råd til at bo der, når renterne finder tilbage til deres normale leje. Det er i længden uholdbart.

Pludselig eufori

Hvad er årsagen til den pludselige eufori? Selvom væksten i bnp måske overrasker positivt, og mange regnskaber er i bedring, kan man ikke påstå, at der set over en bred kam skovles guld ind i dansk erhvervsliv.

Men godt hjulpet af ECB’s såkaldte bazooka er renten rekordlav, og det burde give flere investeringer. Problemet er bare, at investeringerne hovedsageligt sker i passive aktivtyper som aktier og boliger, hvilket altså bare medfører højere priser.

Det positive er, at borgerne føler sig mere velhavende og derfor forbruger mere. Det vil i sig selv medføre højere aktivitet, men hovedparten af gevinsten ved de højere aktivpriser går til grupper i samfundet, der i forvejen er velstillede, og det kan give uro i geledderne.

Hellere en aktiv indsats

Det mest holdbare er, at øget rigdom kommer fra en aktiv indsats frem for passiv formueanbringelse.

Her er paradokset, at erhvervsinvesteringerne fortsat ligger forholdsvis lavt. I 2014 steg de således kun med 2,9 pct., og det er desværre ikke tilstrækkeligt, fordi maskiner og udstyr også slides ned. Og udsigterne for 2015 er desværre ikke meget bedre. Investeringerne vil muligvis stige, men fortsat ikke nok til, at virksomhederne for alvor bliver styrket.

Men hvis ikke de lave renter forplanter sig til erhvervsinvesteringer, kan det være et damoklessværd. Højere aktivpriser uden flere erhvervsinvesteringer er uholdbart.

Vi må leve med lave renter

Problemet er naturligvis, at det ikke er muligt at hæve renten for Nationalbanken, som jo kæmper for at holde den faste kronekurs. Derfor må vi “leve med” de lave renter et godt stykke tid. Til gengæld kan vi ikke leve med de alt for lave erhvervsinvesteringer, og derfor må kræfterne samles om at udnytte de gunstige finansieringsvilkår til at få sat mere gang i hjulene.

Heldigvis er der lys i horisonten. Det er meget positivt, at Danske Bank, ATP og Pensiondanmark nu skaber en fond, der kan levere risikovillig kapital til mindre og mellemstore virksomheder.

Hvis mere af samme slags er på vej, handler det blot om, at flere tør investere i vækst frem for blot at placere pengene passivt.

Bragt i Børsen